Έργα ύδρευσης σε Αυλίδα και Καλοχώρι

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (ΔΕΥΑΧ), θα προχωρήσει στη δημοπράτηση δύο σημαντικών έργων ύδρευσης, με προϋπολογισμό άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τα έργα είναι:  
1. Ύδρευση οικισμού Φάρου Αυλίδας
Το έργο, προϋπολογισμού 665.000 € , το οποίο θα δημοπρατηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2020, αφορά στην κατασκευή νέου βρογχοειδούς δικτύου, το οποίο θα ξεκινά από τη δεξαμενή του Φάρου Αυλίδος με αγωγό Φ140 και θα συνεχίζει με αγωγούς διαμέτρου Φ110, Φ90 και Φ63.
2. Εσωτερικό Υδραγωγείο Καλοχωρίου-Παντειχίου
Το έργο προϋπολογισμού 362.000 €, το οποίο πρόκειται να δημοπρατηθεί 14 Φεβρουαρίου 2020, αφορά στην αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων αμιάντου και στην αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, με την κατασκευή δικτύου διανομής στα όρια της Κοινότητας Καλοχωρίου- Παντειχίου της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων.
Θα γίνει πλήρης αξιοποίηση των νέων υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης, οι οποίοι θα διατηρηθούν και θα ενταχθούν στο υπό σχεδιασμό δίκτυο ύδρευσης.