Μέριμνα για αλιευτικά σκάφη στην Προβλήτα της Χαλκίδας

Ξεκίνησε το έργο «Επισκευή Κρηπιδώματος και Βελτίωσης Τρόπου Πρόσδεσης Αλιευτικών Σκαφών στον Προβλήτα Χαλκίδας Βοιωτικής Πλευράς πλησίον Κύκνου».

Το έργο το οποίο ήταν ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 έχει ως αντικείμενο την ασφαλή και αποτελεσματική πρόσδεση μικρών αλιευτικών σκαφών κατά μήκος του κρηπιδώματος και ταυτόχρονα τον εξωραϊσμό και την αισθητική αναβάθμιση του σημείου το οποίο βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο και αποτελεί τη βασική εικόνα της πόλης.

Ως τώρα οι ερασιτεχνικές αλιευτικές ανάγκες στο σημείο, εξυπηρετούνταν με μικρές αυτοσχέδιες προβλήτες-κατασκευές στις οποίες οι ψαράδες έδεναν τις βάρκες τους, και οι οποίες κατασκευές ήταν μη λειτουργικές και αισθητικά ακατάλληλες. Επιπλέον η πρόσβαση με αυτοσχέδιες σκάλες από το κρηπίδωμα ενέτεινε τον κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος.
Η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου χρόνιου προβλήματος κρίθηκε επιβεβλημένη.
Σε πρώτη φάση απομακρύνθηκαν όλες οι κατασκευές σκυροδέματος, μεταλλικές και ξύλινες καθώς και τα σχοινιά που βρίσκονταν στο σημείο. Επιπλέον ήταν απαραίτητη και η απομάκρυνση υλικών που βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα, όπως μπλόκια σκυροδέματος και μεταλλικά στοιχεία όπως καδένες κ.α.
Η δεύτερη φάση του έργου προβλέπει μια υπερκατασκευή από άκρη σε άκρη του κρηπιδώματος με πάκτωση 38 προβόλων επί του κρηπιδώματος με μέλη χάλυβα υψηλής αντοχής. Περαιτέρω, προβλέπεται η κατασκευή τριών (3) γαλβανισμένων σκαλών πρόσβασης από και προς τον πρόβολο για την ασφαλή μετακίνηση αλιέων.
Επί του προβλήτα ορίζεται τοποθέτηση σημείων πρόσδεσης των αλιευτικών σκαφών και των λοιπών μικρών τουριστικών σκαφών. Ο αριθμός αυτών είναι 13 και η ελκτική τους ικανότητα υπολογίζεται για 1.5 τόνο.
 Η ποιότητα τους θα είναι inox, όπως και τα τεμάχια στερέωσης τους. Επίσης  επί του προβλήτα,  αλλά και επί της σκάλας, προβλέπονται κάγκελα για την υποτυπώδη προστασία των χρηστών.
Το έργο ανέλαβε μετά από διαγωνισμό η εταιρεία Ευβοϊκή Τεχνική Α.Ε. με προϋπολογισμό 73.800€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αναμένεται να παραδοθεί το αργότερο στα τέλη Ιουνίου ενόψει και της θερινής περιόδου.