Εργασίες στελεχών Σωμάτων Ασφαλείας

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της 10ης Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών με εκπρόσωπο για τον νομό μας τον αιρετό αντιπρόσωπο ΝΤΙΝΟ Κωνσταντίνο. 

Συγκεκριμένα την Παρασκευή ξεκίνησαν οι τακτικές εργασίες της 10ης Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων των νομών επικρατείας του ως άνω Τ.Ε.Α. Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου BOSS BOUTIQUE HOTEL (οδός Χαλκοκονδύλη 33,Αθήνα), λαμβανομένων δε όλων των αναγκαίων μέτρων κατά της πανδημίας του ιού SARS-COVID-19. 
 
Η Συνέλευση διοργανώθηκε από το κεντρικό Δ.Σ. του Τ.Ε.Α. και πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων των Κυρίων Αρχηγών της Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος αντίστοιχα, του Προέδρου του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Κου ΒΑΛΑΤΣΟΥ Βλάσιου, του Προέδρου Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης κου ΝΟΥΝΗ Χρήστου, ενώ χαιρετιστήρια επιστολή απέστειλε και ο κος Γενικός γραμματέας Δημοσίας Τάξεως και μέλος του Ταμείου κος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος. 
 
 Τον Νομό Ευβοίας εκπροσώπησε ο ΝΤΙΝΟΣ Κωνσταντίνος(Αστυνομικός), αιρετός αντιπρόσωπος Νομού Ευβοίας. Το Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. αριθμεί πλέον τα 6000 μέλη πανελληνίως ενώ τα μέλη στον Νομό μας την τελευταία διετία έχουν υπερδιπλασιαστεί.