ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δευ10222018

Δευ, 22 Οκτ 2018 4pm

Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Ο πόλεμος κατά της παρανομίας στη Στερεά καλά κρατεί

Ο πόλεμος κατά της παρανομίας στη Στερεά καλά κρατεί

Στοχευμένες επιχειρήσεις και συλλήψεις δίχως τέλος στην Περιφέρεια Στερεάς, σε περιοχές των Νομών Εύβοιας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.

Οι συγκεκριμένες δράσεις
οργανώθηκαν και υλοποι-
ήθηκαν από τις Διευθύν-
σεις Αστυνομίας των ανω-
τέρω Νομών, σύμφωνα με
τον ευρύτερο επιχειρησιακό
σχεδιασμό της Γενικής Πε-
ριφερειακής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Στερεάς Ελλά-
δας. Κατά την διάρκεια της
εξόρμησης, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε με κύριο
σκοπό την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων και
την διενέργεια συστηματι-
κών ελέγχων σε καταστή-
ματα υγειονομικού ενδια-
φέροντος για την αυστηρή
εφαρμογή της ισχύουσας
νομοθεσίας, προέκυψαν
τα ακόλουθα αποτελέσμα-
τα: Ελέγχθηκαν 839 άτο-
μα, καθώς και 634 οχήματα.
Προσήχθησαν 36 άτομα,
συνελήφθησαν 16, και συ-
γκεκριμένα 10 για παραβά-
σεις του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Ένας
για εκκρεμείς καταδικαστι-
κές Αποφάσεις. Ένας για
παράβαση του νόμου περί
αλλοδαπών. Ένας για παρά-
βαση του Υγειονομικού Κα-
νονισμού. Μια γυναίκα για
παράβαση νομοθεσίας περί
πνευματικής ιδιοκτησίας.
Δύο άτομα για παραεμπό-
ριο. Κατασχέθηκαν διάφο-
ρα είδη παραεμπορίου.
Βεβαιώθηκαν συνολικά 241
παραβάσεις και συγκεκρι-
μένα: 234 παραβάσεις περί
Κ.Ο.Κ. [ήτοι: 17 για υπερ-
βολική ταχύτητα, 1 για
μέθη, 1 για κίνηση στο αντί-
θετο ρεύμα κυκλοφορίας, 6
για χρήση κινητού τηλεφώ-
νου κατά την οδήγηση, 5
για μη χρήση ζώνης ασφα-
λείας, 9 για μη χρήση προ-
στατευτικού κράνους, 9 για
ΚΤΕΟ και 186 λοιπές πα-
ραβάσεις]. 1 παράβαση του
νόμου περί αλλοδαπών. 3
παραβάσεις περί Υγειονο-
μικού Κανονισμού. 1 παρά-
βαση της νομοθεσίας περί
πνευματικής ιδιοκτησίας. 2
παραβάσεις για παραεμπό-
ριο. Οι συλληφθέντες, με
τις σε βάρος τους σχηματι-
σθείσες δικογραφίες, οδη-
γήθηκαν στις κατά τόπους
αρμόδιες Εισαγγελικές Αρ-
χές. Παρόμοιες επιχειρησια-
κές δράσεις, οι οποίες απο-
σκοπούν στην πρόληψη και
στην καταστολή της εγκλη-
ματικότητας, αλλά και στην
τόνωση του αισθήματος
ασφάλειας των πολιτών, θα
συνεχιστούν με εντατικούς
ρυθμούς σε όλες τις περιο-
χές της Περιφέρειας Στερε-
άς Ελλάδας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ