ΔΕΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

Κυριαρχεί η Ανάδειξη της Δημοτικής Αγοράς και οι αναπλάσεις σε όλο το περιβάλλον της 

Η αισθητική μια πόλης και η λειτουργία της την καθιστούν σύγχρονη ανθρώπινη και ελκυστική. Ο Δήμος Χαλκιδέων, είναι στην γραμμή εκκίνησης ώστε με μια σειρά έργων να ξεκινήσει τον δύσκολο αγώνα για μια Χαλκίδα πολύ πιο όμορφη και πολύ πιο ανθρώπινη. 
Τα δέκα πρώτα έργα που υπέβαλλε ο 
προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισμού 32.374.986,54 €, αφορούν άμεσα στην αναβάθμιση των συνθηκών της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Χαλκίδας είναι το πρώτο σημαντικό έργο αφού περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την Αποκατάσταση, Ανάδειξη, Ανάπτυξη και Λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας και την Αναβάθμιση οδών και Πεζοδρομίων του εμπορικού κέντρου της Χαλκίδας, ώστε να ενοποιηθεί και να αναδειχθεί.
 
Δεν είναι όμως το μόνο. Και τα υπόλοιπα εννέα έργα είναι ιδιαίτερης σημασίας όπως: 
- Γωνιές Ανακύκλωσης στον Δήμο Χαλκιδέων
Το έργο αφορά στη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης σε 14 σημεία του Δήμου Χαλκιδέων.
- Ευφυείς Εφαρμογές και μηχανισμοί για την πολιτική προστασία – ασφάλεια, υγεία και την εξυπηρέτηση των πολιτών των συναλλασσόμενων και των επισκεπτών του Δήμου Χαλκιδέων
Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία μηχανισμών παροχής υπηρεσιών και τη λετουργία α) συστήματος πολιτικής προστασίας για την παρακολούθηση, πρόληψη, έγκαιρη προειδοποίηση και αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων, β) ευφυών συστημάτων για σημεία πολιτισμικού – τουριστικού ενδιαφέροντος, γ) διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης ραντεβού των πολιτών και ψηφιοποίησης εγγράφων του Δήμου.
- Αγορά 10 ηλεκτρικών οχημάτων και 5 σταθμών φόρτισης.
- Ελλάδα 1821 – Κέντρο Αθλητισμού και Πολιτισμού «Κώτσου Δημητρίου – Αρβανίτη» Δήμου Χαλκιδέων
Το έργο αφορά στην Ανέγερση Νέου Παρακολουθήματος Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου (Κλειστό Γυμναστήριο) στη Δημοτική Έκταση του Λυκείου Δροσιάς.
- Επέκταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης, Αναβάθμιση και Έλεγχος Διαρροών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Χαλκιδέων
Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Χαλκιδέων, την αντικατάσταση κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού της Κοινότητας Βασιλικού της Δ.Ε Ληλαντίων, την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε Ανθηδόνος, Αυλίδος, Ληλαντίων, Νέας Αρτάκης και Χαλκίδας, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών για τον έλεγχο διαρροών.
- Κατασκευή καταθληπτικών αγωγών λυμάτων προς Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας και Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ν. Αρτάκης
- Μελέτη πράξης Εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου σε τμήμα της Συνοικίας Η’ Χαλκίδας
Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση του Β’ Κεφαλαίου και τη σύνταξη του Γ’ Κεφαλαίου της Πράξης Εφαρμογής της Αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Συνοικίας Η’ της Δημοτικής Ενότητας Χαλκιδέων.
- Ανέγερση 26ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας
Το έργο περιλαμβάνει την Ανέγερση Σχολικού Κτιρίου για την Μετεγκατάσταση του 26ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.
- Αναβάθμιση – Βελτίωση Ανοιχτών Αθλητικών εγκαταστάσεων και αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Χαλκιδέων
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναβάθμισης και βελτίωσης ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων.