Δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στα πιο ενδιαφέροντα θέματα είναι:
* Περί Πολυετούς Δέσμευσης Δήμου Χαλκιδέων και Διάθεσης του Προϋπολογιζόμενου Ποσού για την Εκτέλεση του Έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”.

* Περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» .
*    Περί σύστασης και συγκρότησης  «Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης» Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ .