Το νέο ΔΣ του ΔΟΑΠΠΕΧ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ), το οποίο απαρτίζεται ως εξής:

1. Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος κα. Ελένη Αϊδίνη, με αναπληρώτρια την κα. Αικατερίνη Μεγάλου

2. Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Νικόλαος Ρόγκας, με αναπληρωτή τον κ. Στέφανο Λαζαρίδη
3. Ως μέλη τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (από την πλειοψηφία)
Αναστάσιο Καλαθέρη, με αναπληρωτή τον κ. Χαράλαμπο Κώσταρο
Βασιλική Κόντου- Πιτσινή με αναπληρωτή τον κ. και Ιωάννη Νέζη (από την μειοψηφία)
Ιωάννα Δαριβέρη , με αναπληρώτρια την κα. Αναστασία Τζελλά
Παναγιώτη – Σωτήριο Καραμούζη, με αναπληρωτή τον κ. Δημοσθένη Κουτουλή
4. Ως δημότες τους:
Θεόδωρο Γιαννακάρα, με αναπληρώτρια την κα. Νικολέτα Πολυχρόνου
Ελευθέριο Πνευματικό, με αναπληρώτρια την κα. Αθηνά Ντεγιάννη
Παναγιώτη Νικολάου, με αναπληρωτή τον κ. Αθανάσιο Τσάλα
Βασιλική Σαμπάνη, με αναπληρώτρια την κα. Ερυφίλη Νικολάου
Δημήτριο Τριανταφύλλου, με αναπληρωτή τον κ. Παναγιώτη Δημητρίου
Χαράλαμπο Κουσκούτη, με αναπληρώτρια την κα. Έφη Βαρβάρου- Οικονόμου
Σωκράτη Σκλιά, με αναπληρωτή τον κ. Σωτήριο Βασιλείου
Τατιάνα Πετράκη, με αναπληρώτρια την κα. Γεωργία Κωνσταντινίδου
5. Αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο κ. Πέτρος Πρόκος, με τον αναπληρωτή του τον κ. Αντώνη Δρακωνάκη