Οι Δημαιρεσίες στο Δήμο Κύμης - Αλιβερίου

Στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών την 8/9 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.