ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δευ10222018

Δευ, 22 Οκτ 2018 4pm

Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΤΟΠΙΚΑ Συγχώνευση υποθηκοφυλακείου Αλιβερίου και Χαλκίδας

Συγχώνευση υποθηκοφυλακείου Αλιβερίου και Χαλκίδας

Σχετικά με τη συγχώνευση του άμισθου υποθηκοφυλακείου Ταμυναίων με το υποθηκοφυλακείο Χαλκίδας δέχτηκε αντιδράσεις ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με την έκδοση εγ-
γράφου του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
το οποίο αναφέρεται «στον
εξορθολογισμό του αριθ-
μού των άμισθων υποθη-
κοφυλακείων σε πανελλα-
δικό επίπεδο» και κατόπιν
απόφασης της ολομέλει-
ας του Πρωτοδικείου Χαλ-
κίδας, αποφασίστηκε η
συγχώνευση του άμισθου
υποθηκοφυλακείου Ταμυ-
ναίων (Αλιβερίου) με το
υποθηκοφυλακείο Χαλκί-
δας. Την αντίδραση του
επικοινώνησε στον υπουρ-
γό ο βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Γιώργος Ακριώτης, ανα-
φερόμενος στους λόγους
για τους οποίους το μέτρο
δεν ευσταθεί. Όπως ανέ-
φερε, η χιλιομετρική από-
σταση του Αλιβερίου από
τη Χαλκίδα είναι τουλάχι
φερε, η χιλιομετρική από-
σταση του Αλιβερίου από
τη Χαλκίδα είναι τουλάχι στον 45 χιλιόμετρα σε στε-
νό και επικίνδυνο δρόμο, με
συχνά σημειωμένα θανατη-
φόρα ατυχήματα, και χρειά-
ζονται 50 λεπτά με το αυτο-
κίνητο ή μιάμιση ώρα με το
λεωφορείο. Επίσης, το Αλι-
βέρι είναι το δεύτερο μεγα-
λύτερο βιομηχανικό κέντρο
μετά τη Χαλκίδα και έδρα
του Δήμου Κύμης-Αλιβερί-
ου, ενός από τους μεγαλύ-
τερους σε έκταση Δήμους
της Εύβοιας, με πληθυσμό
28.437 κατοίκους σύμφω-
να με την απογραφή του
2011. Στο Αλιβέρι έχουν τις
εγκαταστάσεις τους στρα-
τηγικής σημασίας βιομη-
χανίες όπως ΔΕΗ, ΑΓΕΤ,
γαλβανιστήριο, ανεμογεν-
νήτριες, ιχθυοκαλλιέργειες
κλπ και το 80% του εμπο-
ρίου της Νότιας Εύβοιας
βρίσκεται εκεί, καθώς και
το 90% των γιατρών, πολι- τικών μηχανικών, φαρμα-
κείων κλπ. Κανένα τμήμα
του Δήμου Κύμης-Αλιβε-
ρίου δεν έχει ενταχθεί στο
Κτηματολόγιο και θα χρει-
αστούν αρκετά χρόνια να
συμπεριληφθεί σε αυτό μιας
και προηγούνται άλλες πε-
ριοχές. Το μοναδικό όμο-
ρο με οδικό δίκτυο υποθη-
κοφυλακείο που υπάγεται
στον ίδιο Δήμο, στο ίδιο Ει-
ρηνοδικείο και Περιφέρεια
και μπορεί να εξυπηρετή-
σει ομαλά τα συμφέροντα
των πολιτών της ευρύτε-
ρης περιοχής είναι το υπο-
θηκοφυλακείο Αυλωναρίου
με μεταξύ τους χιλιομετρι-
κή απόσταση μόλις 16 χλμ
(δηλ. 15 λεπτά με ΙΧ). Και
έχουν γίνει επανειλημμέ- νες εισηγήσεις στην προ-
ηγούμενη κυβέρνηση από
φορείς όπως ο Δήμος και ο
δικηγορικός σύλλογος. Ρω-
τήθηκε λοιπόν ο κ. Υπουρ-
γός αν είναι στο σχεδιασμό
του η ξεχωριστή κρίση της
περίπτωσης αυτής και αν
προτίθεται να εξετάσει το
ενδεχόμενο να προκηρυ-
χτεί θέση άμισθου υποθη-
κοφύλακα για το Αλιβέρι ή
να γίνει συγχώνευση με το
υποθηκοφυλακείο Αυλω-
ναρίου, το οποίο διαθέτει
σήμερα άμισθο υποθηκο-
φύλακα που διατίθεται να
συνδράμει.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ