Παραμένουν τα προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων

Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Λίμνη περιγράφονται με την παρακάτω ανακοίνωση τους: