Ηλεκτρονική πλατφόρμα αίτησης απαλλαγής των Δημοτικών Τελών

O Δήμος Χαλκιδέων, στο πλαίσιο των μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους υποχρεωτικά, λόγω της πανδημίας του Covid-19, εντάχθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ “Ενεργοί Δήμοι”.

Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων, μπορούν να αιτούνται ηλεκτρονικά την απαλλαγή Δημοτικών Τελών και τη μείωση του τέλους κοινοχρήστων χώρων για τους μήνες που βρίσκονται σε αναστολή, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dt.govapp.gr/ , συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.