ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ05312020

Παρ, 29 Μαϊ 2020 11am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αργούν οι συντάξεις από το ΙΚΑ Χαλκίδας

Αργούν οι συντάξεις από το ΙΚΑ Χαλκίδας

Πολύμηνη καθυστέρηση από το ΙΚΑ Χαλκίδας διαπιστώνουν όσοι βγαίνουν στη σύνταξη, κάτι που επισημαίνει και ο βουλευτής κ. Μαρκόπουλος. Συγκεκριμένα, με ερώτησή του στη βουλή, ο βουλευτής κάνει λόγο για υποστελέχωση και υποβάθμιση της εν λόγω υπηρεσίας, παρά την όποια προσπάθεια για εκσυγχρονισμό.

Παρά την προσπάθεια ανα-
διοργάνωσης και εκσυγχρο-
νισμού του Ι.Κ.Α., δήλωσε ο
βουλευτής, οι παρεχόμενες
υπηρεσίες στην Εύβοια και
ιδιαίτερα στο κατάστημα
της Χαλκίδας βρίσκονται
σε «χείριστο» επίπεδο με
χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα το χρόνο απονομής σύ-
νταξης ο οποίος έχει φτάσει
τους 27 μήνες αναμονής. Ο
κ. Μαρκόπουλος συνέχισε
επισημαίνοντας ότι το βα-
σικό πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζει το Υποκατάστημα
ΙΚΑ της Χαλκίδας είναι η
έλλειψη προσωπικού. Όπως
αναφέρει στο κείμενο του:
«Το 2010 το ΙΚΑ Χαλκίδας
είχε προσωπικό 85 άτομα
και αυτή τη στιγμή έχει 38
υπαλλήλους. Παράλληλα οι
εργασίες έχουν αυξηθεί και
έχουν προστεθεί 2 μονάδες,
το ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας) και το
ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών),
τα οποία λειτουργούν με
το υπάρχον προσωπικό
του ΙΚΑ. Ο όγκος εργασί-
ας είναι αυξημένος σε όλα
τα τμήματα και ειδικότερα
στις συντάξεις έχει αυξηθεί
 
και ο αριθμός των αιτήσεων (500-700 αιτήσεις το μήνα). Άνθρωποι που χρήζουν
μεταχείρισης με ιδιαίτερ ευαισθησία αντιμετωπί-
ζουν μεγάλη αναμονή για
να περάσουν από τις επι-
τροπές στο ΚΕΠΑ, και στη
συνέχεια περίπου το 40%
αυτών πρέπει να περιμέ-
νουν ακόμα 5-7 μήνες για
να λάβουν σύνταξη. Οι επι-
τροπές του ΚΕΠΑ δέχονται
28-30 ασθενείς την ημέρα,
περίπου διπλάσιος αριθμός
από τον αρχικό σχεδιασμό».
Κατά τον βουλευτή, ο στρα-
τηγικός σχεδιασμός του
ΙΚΑ για ένα κατάστημα σε
κάθε νομό, προφανώς δεν
έλαβε υπόψη του το ανά-
γλυφο της Εύβοιας με τις
μεγάλες αποστάσεις και το
επικίνδυνο και απροσπέλα-
στο ορισμένες φορές οδικό
δίκτυο, με αποτέλεσμα να
ταλαιπωρούνται οι ασφα-
λισμένοι. Υπογραμμίζει ότι
έως το 2012 υπήρχαν στο
νομό 2 υποκαταστήματα
και 5 τοπικά υποκαταστή-
ματα. Τώρα μετατρέπονται
σε γραφεία που θα κάνουν
διεκπεραίωση, φορτώνο- ντας με περισσότερη εργα-
σία το κατάστημα της Χαλ- κίδας, χωρίς ταυτόχρονα να
«περισσεύουν» υπάλληλοι
για να ενισχύσουν τη Χαλ-
κίδα. «Λιγότερο προσωπικό
με συνεχόμενα χαμηλότε-
ρες αποδοχές, προσπαθεί
να ανταποκριθεί σε αυ-
ξημένο όγκο εργασίας, με
περισσότερο απαιτητικούς
ασφαλισμένους αφού υπό
τις παρούσες οικονομικές
συνθήκες έχουν μεγαλύτε-
ρη ανάγκη, συνθέτοντας
ένα περιβάλλον εργασίας
έτοιμο να εκραγεί». Κατα-
λήγει ο κ. Μαρκόπουλος
ερωτώντας τον κ. Υπουργό
αν προτίθεται να ενισχύσει
με προσωπικό το υποστε-
λεχωμένο ΙΚΑ Χαλκίδας
ώστε να αντιμετωπιστεί ο
μεγάλος χρόνος αναμονής
απονομής σύνταξης και να
βελτιωθούν οι παρεχόμενες
υπηρεσίες. Και αν θα επανε-
ξετάσει το οργανόγραμμα
λειτουργίας υποκαταστη-
μάτων στο νομό Εύβοιας
λόγω του ιδιόμορφου ανά-
γλυφου και ιδιαίτερα στα
άκρα του νομού όπου οι
αποστάσεις από την πρω-
τεύουσα Χαλκίδα είναι με-
γάλες

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ