ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρι07142020

Τρι, 14 Ιουλ 2020 6pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Φραγή στον τουρισμό της Εύβοιας

Φραγή στον τουρισμό της Εύβοιας

Ο ΟΣΕ κόβει γραμμές προς Χαλκίδα

Η Χαλκίδα έχει έναν από τους ομορφότερους σταθμούς τρένου της χώρας. Η άφιξη επισκεπτών που έχουν ως προορισμό τα ενδότερα της Εύβοιας, κάνουν την πύλη αυτή του Νομού από μόνη της ένα αξιοθέατο. Ψιλά γράμματα για τον ΟΣΕ που εξέδωσε ανακοίνωση πρόσφατα την μείωση των δρομολογίων για Χαλκίδα, επικαλούμενη την «προβλεπόμενη μειωμένη επιβατική κίνηση που παρατηρείται κάθε χρόνο» ενόψει θερινής περιόδου, όσο λογικό μπορεί να ακούγεται κάτι τέτοιο. Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ επικαλούνται ότι οι περικοπές στα δρομολόγια γίνονται λόγω έλλειψης μηχανοδηγών. Όπως και να το δει κανείς, είναι πλήγμα στον τουρισμό του τόπου.

 

 

Περικοπές
το Καλοκαίρι

Η Εύβοια τον τουρισμό τον
έχει ανάγκη. Δεν χρειάζε-
ται δεύτερη υπογράμμιση
αυτή η πραγματικότητα.
Και μπορεί ο ντόπιος κά-
τοικος να έχει συνηθίσει τις
ταλαιπωρίες στην συγκοι-
νωνία, δεν ισχύει το ίδιο
για τον ξένο επισκέπτη που
θα θελήσει να γνωρίσει τις
ομορφιές του μεγάλου αυ-
τού νησιού από κοντά. Η
πρώτη εντύπωση θα επηρε-
άσει την απόφαση του για
το αν θα μας ξανάρθει. Με
το που μας ήρθε επιτέλους
το Καλοκαίρι ο ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ανακοίνωσε τροποποίηση
δρομολογίων στη γραμμή
Πειραιάς – Χαλκίδα. Ειδι-
κότερα, οι επιβάτες που τα-
ξιδεύουν στο τμήμα Πειραι-
άς-Αθήνα-Οινόη-Χαλκίδα
και αντίστροφα, μόνο για
τα Σαββατοκύριακα και τις
αργίες κατά τους θερινούς
μήνες, θα μετακινούνται
περίπου ανά δίωρο. Περισ-
σότερες πληροφορίες στο
επιβατικό κοινό παρέχονται
από τον αριθμό 14511 και
στο www.trainose.gr.

Οι εργαζόμενοι
στα τρένα

Όπως τονίζουν σε ιστοσελί-
δα τους οι εργαζόμενοι στον
ΟΣΕ, οι εν λόγω περικοπέςθα αφήσουν το μεγαλύτε-


ρο λιμάνι της χώρας χωρίς
σύνδεση με το αεροδρόμιο
μέσα στην τουριστική πε-
ρίοδο. Όπως εξηγούν, πρό-
κειται για μόνο ένα από τα
όσα θα δούμε στα προσεχώς
λόγω της έλλειψης μηχανο-
δηγών και της ταυτόχρονης
αύξησης του εμπορικού έρ-
γου. Η διοίκηση της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ προχωρά ουσιαστι-
κά στην περιθωριοποίηση
των επιβατικών δρομολογί-
ων προκειμένου να εξυπηρε-
τηθεί το εμπορικό έργο που
φέρνει και κέρδη. «Τεράστια
η ευθύνη των συνδικάτων
για αυτήν την εξέλιξη, που
αποκόπτει τον σιδηρόδρο-
μο από τον φυσικό του σύμ-
μαχο, το επιβατικό κοινό,
έν όψει μάλιστα και της ιδι-
ωτικοποίησης. Όλοι αυτοί
που κατά καιρούς μας λέγα-
νε και τι θέλετε να κάνουμε
για την έλλειψη προσωπι-
κού και άφησαν τα πράγμα-
τα να οδηγηθούν εδώ, ας
δουν τα αποτελέσματα των
επιλογών τους». Κάθε Σαβ-
βατοκύριακο καταργού-
νται τα 1532,36,40,44,48,
52,56,2530,2534 και 1539,
43,47,51,55,59,2533,2537.

Ανεξάρτητη
Σιδηροδρομική
Κίνηση

Η Ανεξάρτητη Σιδηροδρο-
μική Κίνηση (ΑΣΚ) έβγαλε ανακοίνωση που απευθύνε-
 

ται στου συνάδελφους στα
τρένα, όπου αναφέρουν ότι ακόμα ένα επεισόδιο ήρθε να
προστεθεί στο κυβερνητικό
σήριαλ, το οποίο «με σπου-
δή υλοποιείται από τις Διοι-
κήσεις του Οργανισμού και
στοχεύει στην ολοκληρωτική
απαξίωση του ελληνικού σι-
δηρόδρομου με τελικό στόχο
το οριστικό του ξεπούλημα.»
Η κατάργηση μέσα στο κα-
λοκαίρι δρομολογίων προς
Χαλκίδα, καθιστώντας την
συχνότητα τους πλέον ανά
δίωρο το Σαββατοκύριακο,
που πολλοί πιστεύουν ότι εί-
ναι θέμα χρόνου η επέκταση
των μειωμένων δρομολογίων
και τις καθημερινές, το μόνο
που καταφέρνει είναι να κα-
ταστήσει το τρένο εχθρικό
προς τον επιβάτη (συνωστι-
σμός κλπ.) και μη εξυπηρετι-
κό, καθώς και να δημιουργή-
σει τριτοκοσμικές συνθήκες
σχέσεων του δικαίως αγα-
νακτισμένου επιβατικού κοι-
νού με τους υπαλλήλους του
Οργανισμού που εργάζονται
στην πρώτη γραμμή. «Την
ώρα που σε όλο το φάσμα
των επιβατικών μεταφορών
στην Ελλάδα γίνονται προ-
σλήψεις για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών, οι δι-
κές μας Διοικήσεις κοιμώ-
μενες τον ύπνο του αδίκου,
παρακολουθούν σφυρίζο- ντας αδιάφορα να καταργεί-
ται το ένα δρομολόγιο μετά
το άλλο λόγω της τεράστι-
ας πλέον έλλειψης προσωπι-
κού! Και σαν να μην έφτανε
αυτό, ανάλογο θέμα ελλεί-
ψεων υφίσταται και στο τρο- ψεων υφίσταται και στο τρο-
χαίο υλικό! Το μαγαζί αγα-
πητοί συνάδελφοι πλησιάζει
στο τέλος... Ένα μαγαζί χω-
ρίς σταθμούς (παραχωρημέ-
νοι σε ιδιώτες βουτηγμένων
στα χρέη), χωρίς τροχαίο υλι-
κό, χωρίς μηχανοδηγούς, χω-
ρίς προσωπικό αμαξοστοιχι-
ών, χωρίς δρομολόγια, χωρίς
επιβάτες εν τέλη... Ήρθε η
ώρα να αποφασίσουμε όλοι
μαζί, συνδικάτα και εργαζό-
μενοι, αν θα συναινέσουμε με
την απραξία μας στην ολο-
κλήρωση αυτού του επαί-
σχυντου σχεδίου εξαφάνισης
και παραχώρησης του σιδη-
ρόδρομου σε αλλότρια συμ-
φέροντα, ντόπια και ξένα, ή
θα αντιδράσουμε δυναμικά
προκειμένου να αποτρέψου-
με την νεοφιλελεύθερη επέ-
λαση στον τόπο μας, στην
δουλειά μας, στην ίδια μας
την ζωή!»
Μόλις μέρες πριν συζητού-
νταν η αισιόδοξη προοπτι-
κή της επέκτασης του προα-
στιακού προς Χαλκίδα, κάτι
που θα έκανε την πρωτεύου-
σα της Εύβοιας πραγματικό,
και όχι μυθικό, προάστιο της
Αθήνας. Μικτά τα μηνύμα-
τα στον δοκιμαζόμενο αυτό
τόπο, ας ελπίσουμε σε σω-
στές λύσεις και σύντομα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ