Η ΧΑΛΚΙΔΑ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

Η Έλενα Βάκα υπέγραψε δέσμευση για μέτρα που θα περιορίσουν κατά 40% τη ρύπανση μέχρι το 2030

Μια σημαντική υπογραφή έβαλε η δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα. Υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, σε ειδική εκδήλωση που έγινε στην Αθήνα. 
Πρόκειται για την Τελετή Υπογραφής του Συμφώνου, μέσω της οποίας κάθε πόλη δεσμεύεται πόσο και μέχρι πότε θα μειώσει τη ρύπανση της πόλης.

Με την ανανέωση αυτή ο Δήμος Χαλκιδέων δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφός του, κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, κυρίως με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να αυξήσει την ανθεκτικότητά του με την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Επιπλέον η ανανέωση της υπογραφής του Δήμου στο Ενεργειακό Σύμφωνο του δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε υφιστάμενους Ευρωπαϊκούς Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς, που μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες, δράσεις και έργα στα οποία θα προβεί ο Δήμος, για να βελτιώσει το ενεργειακό του προφίλ, συμμετέχοντας στην κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια.

ΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
Η ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους που ζούμε είναι εξαιρετικά σημαντική για την υγεία μας. Κάθε ένας από εμάς εργάζεται, διασκεδάζει, κυκλοφορεί, κοιμάται σε χώρους που η ανάγκη για  ευχάριστες και άνετες συνθήκες διαβίωσης επιβάλλει κλειστούς και ελεγχόμενους, κυρίως όσον αφορά στη θερμοκρασία, χώρους.
Όμως για την επίτευξη της «σωστής» θερμοκρασίας χρησιμοποιούμε ενεργοβόρες συσκευές θέρμανσης-ψύξης και γι αυτό προσέχουμε  πολύ τυχόν απώλειες που μπορεί να έχουμε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε σωστή ανανέωση του αέρα και έτσι στον αέρα που αναπνέουμε η συγκέντρωση CO2 αυξάνει συνεχώς απειλητικά για την υγεία μας, αφού αυτό παράγεται από την ίδια την ύπαρξη μας και ενδεχομένως από «εξωγενείς» παράγοντες πχ καπνό-καυσαέρια  κλπ.
Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς η συγκέντρωση του CO2 σε εσωτερικούς χώρους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1000ppm (η συγκέντρωση CO2 στην ύπαιθρο είναι περίπου 400ppm).
Πάνω από τα 1000ppm έχει παρατηρηθεί ότι δημιουργούνται προβλήματα πονοκεφάλων-υπνηλίας-απώλειας συγκέντρωσης κλπ.  ενώ πάνω από το μέγιστο επιτρεπτό όριο που είναι τα 5.000ppm παρατηρείται επίσης και αύξηση του ρυθμού της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας.