ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τετ05272020

Τρι, 26 Μαϊ 2020 11am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Και επίσημα τέλος το αναλογικό σήμα στην Εύβοια

Και επίσημα τέλος το αναλογικό σήμα στην Εύβοια

Η απαρχή μιας αναγκαστικά νέας εποχής

Έρχεται η εποχή που σηματοδοτεί τη μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό σήμα μετάδοσης τηλεοπτικού προγράμματος. Όσοι κάτοικοι της Εύβοιας έχουν παλιές τηλεοπτικές συσκευές θα αδυνατούν πλέον να δουν τηλεόραση. Όσοι όμως έχουν προμηθευτεί αποκωδικοποιητές ή η συσκευή τους είναι νέας τεχνολογίας, θα απολαμβάνουν αψεγάδιαστο, καθαρό σήμα. Στην εποχή της κρίσης, στον ευάλωτο ετούτο Νομό, θα αποκτήσουμε τηλεθεατές δύο ταχυτήτων;

Την 1η Αυγούστου, έντεκα
κέντρα εκπομπής αναλογι-
κού σήματος σε τηλεοράσεις
στην Αττική και την Εύβοια
θα πάψουν να λειτουργούν.
Αυτό σημαίνει πως όσοι δεν
έχουν τηλεόραση με υπο-
στήριξη του νέου σήματος
(MPEG-4), θα δουν το μή-
νυμα «Χωρίς σήμα» στους
δέκτες τους. Επιπλέον, όσοι
καλύπτονται από τα κέντρα
«Υμηττός» και «Αίγινα» θα
χρειαστεί να επανασυντο-
νίσουν τα ψηφιακά τους
κανάλια. Πρόκειται για το
2ο «switch–off» ανά περι-
οχή, όπως προβλέπεται με
την Κοινή Υπουργική Από-
φαση. Την Παρασκευή 1η
Αυγούστου πάνω από 4 εκα-
τομμύρια τηλεθεατές στην
Αττική, τα νησιά του Αρ-
γοσαρωνικού, την κεντρική
και νότια Εύβοια αλλά και
τις βορειοδυτικές ακτές των
Κυκλάδων «θα αποκτήσουν
τα μακροπρόθεσμα οφέ-
λη του επίγειου ψηφιακού
σήματος. Οι κάτοικοι των
περιοχών κάλυψης των δυο
κέντρων, «Υμηττός» και
«Αίγινα» που εκπέμπουν
ήδη ψηφιακά, θα χρειαστεί
να επανασυντονίσουν τους
δέκτες τους (τηλεόραση ή
αποκωδικοποιητή) καθώς
πλέον το τηλεοπτικό πρό-
γραμμα θα μεταδίδεται στις
νέες συχνότητες που έχουν
κατοχυρωθεί από τη χώρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι
ακόμα και αν ένας τηλεθεα-
τής έχει πρόσβαση τώρα στο
ψηφιακό περιεχόμενο των
καναλιών θα χρειαστεί την ημέρα της μετάβασης στην
περιοχή του να επανασυ-
ντονίσει το δέκτη του ώστε
να αποθηκευτούν σε αυτόν
οι νέες, τελικές, συχνότητες,
ενώ ενδέχεται να χρειαστεί
να κάνει και επαναφορά στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η
Digea υπενθυμίζει ότι για τη
λήψη του ψηφιακού σήμα-
τος οι τηλεθεατές χρειάζε-
ται να ανήκουν σε περιοχή
κάλυψης των κέντρων εκ-
πομπής του συγκεκριμένου
switch – off και να διαθέ-
τουν δέκτη που υποστηρίζει
την τεχνολογία MPEG-4.
Οι αναλογικές τηλεοράσεις
δέχονται εξωτερικά set-top
box αποκωδικοποιητών,
και ανάλογα με τον κατα-
σκευαστή και το μοντέλο
ενδέχεται να δέχονται και
πιο διακριτικές προσθήκες,
όπως ο αποκωδικοποιητής
MPEG-4 σε μορφή κάρτας.
Οι τηλεθεατές θα μπορούν να βλέπουν τα κανάλια
εθνικής και περιφερειακής
εμβέλειας με τέλεια εικόνα
και ήχο, χωρίς χιόνια και εί-
δωλα, και να ενημερώνονται
ηλεκτρονικά μέσω του δέ-
κτη τους και της Υπηρεσίας
Ηλεκτρονικού Προγράμ-
ματος (EPG), για το τηλεο-
πτικό πρόγραμμα που είναι
σε εξέλιξη ή αυτά που ακο-
λουθούν σε διάστημα μίας
εβδομάδας. Το μεγαλύτερο
πλεονέκτημα για τον τηλε-
θεατή είναι υψηλή ποιότητα
του τηλεοπτικού σήματος,
που προσφέρει άψογη εικό-
να και ήχο χωρίς απώλειες
όπως συνέβαινε συχνά μέ-
χρι σήμερα. Στο νέο site της
Digea συμπεριλαμβάνεται
ειδική εφαρμογή για τους
χάρτες κάλυψης καθώς και
απαραίτητες πληροφορίες
για τους τηλεθεατές. Οι τη-
λεθεατές μπορούν στο www.
digea.gr να αναζητήσουν
πληροφορίες για τον εξο-
πλισμό που θα χρειαστούν
και μέσω της ειδικής εφαρ-
μογής να πληκτρολογήσουν
την περιοχή τους και να δια-
πιστώσουν από ποιο κέντρο
καλύπτονται καλύτερα. Σε
περίπτωση που αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα λήψης, θα
πρέπει να ελέγξουν αν η κε-
ραία τους «κοιτάει» προς το
κύριο κέντρο εκπομπής.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ