ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΨΑΧΝΩΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ

Δεν καταργούνται

Θα υπάρξει ολοκλήρωση του σχεδιασμού υποστηρίζει το ΕΚΠΑ - Θετική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία
Θα επανεξεταστεί από το Υπουργείο Παιδείας η βιωσιμότητα των τριών τμημάτων του ΤΕΙ Χαλκίδας, που θα λειτουργούσαν από το 2020 στα Ψαχνά, με την καθοδήγηση και επιμέλεια του ΕΚΠΑ.

Όπως προκύπτει από επίσημη τοποθέτηση του Πανεπιστημίου Αθηνών τα τρια τμήματα θα λειτουργήσουν κανονικά, αφού υπάρχουν μελέτες σκοπιμότητας και έχει δρομολογηθεί ο πλήρης σχεδιασμός του εγχειρήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση το Υπουργείο θα επανεξετάσει το θέμα και προφανώς θα εγκρίνει την έναρξη λειτουργίας των Σχολών.
Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη αφού τα τρία επίμαχα τμήματα που επέλεξε το ΕΚΠΑ για να τα αναπτύξει στα Ψαχνά, συνδέονται πολλαπλώς με την οικονομία και την κοινωνία της περιοχής.
Σημαντική είναι σχετική ανακοίνωση από το ίδιο το ΕΚΠΑ, που εξηγεί τις πραγματικές διαστάσεις του θέματος. Αναφέρει συγκεκριμένα:
«Σε επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το θέμα των νέων Τμημάτων, διευκρινίστηκε ότι δεν πρόκειται περί κατάργησης των 3 νέων Τμημάτων του ΕΚΠΑ που θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού και Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων).
Τα Προγράμματα Σπουδών αυτών των Τμημάτων, τα ακαδημαϊκά κριτήρια δημιουργίας τους, οι απαιτούμενες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και γενικότερα ο συνολικός σχεδιασμός τους θα υποβληθούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
Θεωρούμε, γνωρίζοντας για τα Τμήματα του ΕΚΠΑ τις μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, τον σχεδιασμό τους και τα Προγράμματα Σπουδών τους, που είναι σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ότι θα λάβουν τις σχετικές γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις».