Μέχρι 20 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στον ΟΑΕΔ Χαλκίδας

Πέντε ειδικότητες για 100 θέσεις - Ποια τα προνόμια και οι προϋποθέσεις

Συνεχίζονται οι εγγραφές στις Σχολές (ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕΔ Χαλκίδας μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.
 Το φετινό σχολικό έτος θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

Τεχνιτών Αμαξωμάτων Είκοσι(20) μαθητές - τριες
Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών (20) μαθητές - τριες
Κομμωτικής Τέχνης Είκοσι (20) μαθητές - τριες
Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων (20) μαθητές - τριες
Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (20) μαθητές - τριες
Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι νέοι και οι νέες που έχουν γεννηθεί τα έτη 1996 - 2003 και:
α. Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α' Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου
β. Είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ. Λ.
γ. Είναι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ. Σ., για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
Εγγραφές έως 20 Σεπτεμβρίου στην Γραμματεία της Σχολής. Πληροφορίες στο:
τηλ. 2221054106
Δικαιολογητικά εγγραφών.
1. Τίτλος Σπουδών με βαθμό προαγωγής ( Πρωτότυπο ή Φωτοτυπία ).
2. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τρίτεκνους ή πολύτεκνους.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι μαθητές/τριες τοποθετούνται σε αντίστοιχες της ειδικότητάς τους, θέσεις πρακτικής άσκησης και έχουν:
Επίδομα πρακτικής άσκησης και ασφάλιση
Σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
Επίδομα σίτισης - στέγασης σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις
Αναβολή Στράτευσης
Οι απόφοιτοι της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου που αντιστοιχεί στο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων 4.