ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρι07142020

Τρι, 14 Ιουλ 2020 6pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΚΕ: Επίκαιρη ερώτηση για ΤΕΙ Στερεάς

ΚΚΕ: Επίκαιρη ερώτηση για ΤΕΙ Στερεάς

O βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επίλυση των προβλημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Επισήμανε ότι στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σπουδάζουν χιλιάδες παιδιά εργατικών λαϊκών οικογενειών τα οποία αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά, οξυμένα προβλήματα.

Η εφαρμογή, κατά το ΚΚΕ,
της «αντιεκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης» όπως του
Σχεδίου ΑΘΗΝΑ έχει οδη-
γήσει στη συνεχιζόμενη
υποβάθμιση των ΤΕΙ, στη
χρόνια υποχρηματοδότη-
σή τους και την έλλειψη
επαρκούς εξειδικευμένου
εκπαιδευτικού και διοικη-
τικού προσωπικού. Έχει
συντελέσει επίσης, κατά
τον βουλευτή, στην έλ-
λειψη των κατάλληλων
βιβλίων και εργαστηρίων
κατάλληλα εξοπλισμένων,
στη μείωση των σιτιζόμε-
νων σπουδαστών και στη
σχεδόν παντελή έλλειψη
της σπουδαστικής στέγης,
η οποία, σε συνθήκες φτώ-
χειας, είναι σημαντικό ζή-
τημα που εμποδίζει πολλές
οικογένειες να σπουδάσουν
τα παιδιά τους. Σε αυτά τα
πλαίσια και με τις συγχω-
νεύσεις που έγιναν στο ΤΕΙ
Στερεάς δημιουργήθηκαν
μια σειρά προβλημάτων δι- οίκησης και διαχείρισης, το-
νίζει ο κ. Γκιόκας, με συνέ- νίζει ο κ. Γκιόκας, με συνέ-
πεια να υπάρχει απλήρωτο
προσωπικό, χρωστούμενα
σε τρίτους, καταγγελίες για
κακοδιαχείριση, μη σύντα-
ξη προϋπολογισμών - απο-
λογισμών από το πρώην
ΤΕΙ Χαλκίδας. Αποτέλεσμα
αυτής της κατάστασης, λέει
ο βουλευτής, ήταν να ανα-
σταλεί η λειτουργία του ΤΕΙ
για μια βδομάδα (23-29/6)
με απόφαση του ΔΣ του
ΤΕΙ. Αυτό εν μέσω εξετα-
στικής περιόδου δημιουρ-
γεί επιπρόσθετα προβλή-
ματα στους σπουδαστές.
«Οι πολιτικές ευθύνες του
Υπουργείου Παιδείας είναι
μεγάλες και δεν μπορούν
να κρυφτούν πίσω από την
«αυτοδιοίκηση» των εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων.
Μπροστά σ’ αυτή την κα-
τάσταση αποκτά επείγοντα χαρακτήρα η επίλυση
των προβλημάτων ώστε να
λειτουργήσει απρόσκοπτα
το ΤΕΙ. Σε κάθε περίπτω-
ση οφείλει η κυβέρνηση να
εξασφαλίσει την επαρκή
χρηματοδότηση του ΤΕΙ
από τον τακτικό κρατικό
προϋπολογισμό, για να συ-
νεχιστούν κανονικά οι λει-
τουργίες του. Άμεσα να εξο-
φληθούν τα δεδουλευμένα
που, χρόνια τώρα, οφείλο-
νται στους έκτακτους εκ-
παιδευτικούς. Άμεσα και
χωρίς καθυστέρηση να προ-
κηρυχθούν θέσεις μόνιμων
εκπαιδευτικών, απαραίτη-
των για τη λειτουργία του
ΤΕΙ. Να αντιμετωπιστούν
διοικητικά προβλήματα και
διαχειριστικές εκκρεμότη-
τες που χρησιμοποιούνται
ακόμη και σαν άλλοθι για
την αντιεκπαιδευτική πο-
λιτική της κυβέρνησης. Να
ερευνηθούν καταγγελίες
για παράνομες πράξεις και
να καταλογιστούν ευθύνες.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός, τι
προτίθεται να κάνει η κυ-
βέρνηση για την αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων του
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας;»

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ