Η Μαθηματική Εταιρία βράβευσε μαθητές στην Κάρυστο

Πλήρης ήταν η αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Καρύστου από δασκάλους γονείς και μαθητές , επί τη ευκαιρία της βράβευσης των μαθητών που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος Ε.Μ.Ε Ευβοίας, κ. Παπαλουκάς, στον
λόγο του, πρότεινε να δημιουργηθεί το πρώτο μαθημα-
τικό Σχολείο της Ελλάδας στην Εύβοια, στον Νομό χω-
ρίς ούτε μια Πανεπιστημιακή Σχολή. «Θα ήθελα λοιπόν
να προτείνω από εδώ, από την Κάρυστο προς όλους
τους αρμόδιους φορείς. Κυβέρνηση, Κόμματα αλλά ιδι-
αίτερα προς την Ελληνική Κοινωνία να δει κατάματα
την αλήθεια. Να δει ότι αυτοί που μπορούν να μας κά-
νουν περήφανους είναι οι μαθητές που σκύβουν το κε-
φάλι πάνω από τα βιβλία, και εμείς πρέπει να είμαστε
εκεί, έτσι όταν το σηκώσουν να νοιώσουν ικανοποί-
ηση για τους κόπους τους. Κυρίες και Κύριοι, νομίζω
πως ήρθε η ώρα για την ίδρυση του Πρώτου Μαθημα-
τικού Σχολείου στην Χώρα μας. Προτείνω αυτό να γί-
νει στην Εύβοια, στον νομό που δεν έχει ούτε μια Πα-
νεπιστημιακή Σχολή, αν και θα το άξιζε.» Ακολούθησε
ο καθηγητής Φυσικής, Κοντογιάννης Ιωάννης, έδωσε
μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκλαϊκευμένη ομιλία με
θέμα το Κβαντικό Σύμπαν. Μετά το τέλος της ομιλίας,
οι μαθητές και οι μαθήτριες βραβεύτηκαν για τις επι-
τυχίες τους. Ένα από τα παιδιά ήταν ο Γιαννοθανάσης
Ευάγγελος, μαθητής Γυμνασίου Μαρμαρίου, ο οποίος
κατόρθωσε να πάρει Αριστείο στον Ευκλείδη σε έναν
διαγωνισμό ανάμεσα σε παιδιά από όλη την Ελλάδα.
Σχολιάστηκε ως επίτευγμα μιας και το επίπεδο Ευκλεί-
δης είναι πάρα πολύ υψηλό, και όσοι διαπρέπουν, δεί-
χνουν ακόμα και από αυτήν την ηλικία τις μεγάλες δυ-
νατότητες που έχουν στον τομέα των μαθηματικών.