ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ05312020

Παρ, 29 Μαϊ 2020 11am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Το «Εγκυκλοπαιδικό Παλάτι» εντυπωσίασε τη Χαλκίδα

Το «Εγκυκλοπαιδικό Παλάτι» εντυπωσίασε τη Χαλκίδα

Διάλεξη με αφιέρωμα στην 55η Μπιενάλε της Βενετίας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας στη Χαλκίδα. Ήταν μια συνδρομή του Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας, ενώ ομιλητής ήταν ο Παντελής Τσάβαλος, Ιστορικός και Θεωρητικός της Τέχνης, ο οποίος δίδασκε Ιστορία Τέχνης στο Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας για εννέα χρόνια.

 

Στην ομιλία του επιχείρη-
σε να παρουσιάσει στο κοι-
νό του ένα μεγάλο οδοι-
πορικό στα σημαντικότερα
έργα που παρουσιάστηκαν
σε αυτή την μεγάλη γιορ-
τή της σύγχρονης τέχνης,
στην Μπιενάλε Βενετίας,
η οποία πραγματοποιεί-
ται κάθε 2 χρόνια. Η έκθε-
ση πήρε το όνομα «Εγκυ-
κλοπαιδικό Παλάτι» ένα
μεγάλο και ιδιαιτέρως εν-
διαφέρον αφήγημα που ορ-
γάνωσε ο διευθυντής της
Μπιενάλε, ο νεότερος μέ-
χρι τώρα καθώς είναι μόνο
39 ετών, Μασιμιλιάνο Τζιό-
νι. Το ζητούμενο του ονό-
ματος και πάνω εκεί που
στήθηκε το εγκυκλοπαι-
δικό παλάτι ήταν η αλλη-
λεπίδραση του εξωτερικού
και του εσωτερικού κόσμου.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσάβα-
λος, το θέμα του «Εγκυ-
κλοπαιδικού Παλατιού»
προήλθε από ένα ουτοπικό
όραμα ενός Ιταλού μετανά-
στη, του Marino Auriti, που
τη δεκαετία του ‘50 βρισκό-
μενος στην Αμερική και με
την ιδιότητα του μηχανικού
που έπιαναν τα χέρια του
στις κατασκευές και επει-
δή αγαπούσε πολύ τη γνώ-
ση σκέφτηκε τι ωραίο θα
ήταν να υπήρχε ένα παλάτι
μέσα στο οποίο ο καθένας θα μπορούσε να δει τα επι-
τεύγματα του ανθρώπινου
πολιτισμού. Οτιδήποτε έχει
φτιάξει ο άνθρωπος από τα
αρχαία χρόνια μέχρι σήμε-
ρα. Άρχισε λοιπόν αυτή την
ιδέα να την εξελίσσει, οργά-
νωσε τα σχέδια και έφτια-
ξε τη μακέτα την οποία τη
φαντάζονταν σαν ένα γι-
γαντιαίο κτίριο που θα κα-
ταλάμβανε πολλά οικοδο-
μικά τετράγωνα, θα ήταν
στο κέντρο της Αμερικής,
στην Ουάσινγκτον, θα είχε
137 ορόφους και θα στέ-
γαζε μέσα σε αυτό τη γνώ-
ση όλου του κόσμου. Το φιλόδοξο όραμά του όμως
ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Ο
Massimiliano Gioni – επι-
μελητής της 55ης Μπιενά-
λε, αποτίνοντας φόρο τιμής
στην ουτοπία του Auriti κα-
τάφερε να δημιουργήσει μια
έκθεση που καλύπτει χρο-
νικά τον τελευταίο αιώ-
να και αποτελεί μια ενιαία
οντότητα με έργα 150 καλ-
λιτεχνών από 37 διαφορε-
τικές χώρες. Ολόκληρη η
πόλη της Βενετίας κατά τη
διάρκεια της έκθεσης μετα-
μορφώνεται και συναντάς
συνέχεια εικόνες και γεγο-
νότα που αφορούν την έκ-
θεση. Είναι ένα πανηγύ-
ρι, με την καλή έννοια του
χαρακτηρισμού. «Είναι μία
πόλη που γιορτάζει μέσω
της τέχνης της και αυτή τη
διαφοροποιεί από τις άλλες
Μπιενάλε», σημείωσε στην
παρουσίαση του ο κ. Τσά-
βαλος. Μετά την ιστορία
ο Παντελής Τσάβαλος πα-
ρουσίασε μερικά από τα πιο
ενδεικτικά έργα που παρου-
σιάστηκαν στην 55η Μπιε-
νάλε της Βενετίας. Όνειρα
και ουτοπίες, παραισθήσεις
και οράματα, επιστήμη και
επιστημολογία, μαγεία και
απομάγευση, έργα τέχνης
που δεν έγιναν ως έργα τέ-
χνης, δημιουργοί με ευρύ-
τατη, αλλά και χωρίς κα-
θόλου, εικαστική παιδεία,
εθνικές δεσμεύσεις και απο-
δεσμεύσεις, το συνειδητό
και το ασυνείδητο, μυθολο-
γία και τεχνολογία, εξερευ-
νήσεις και διερευνήσεις του
μυαλού και του σώματος
και πολλά άλλα αποτελούν
πρόσωπα, έργα και έννοιες
που ευθέως ή εμμέσως συ-
γκρότησαν ένα συναρπα-
στικό εικαστικό πανόραμα
σύγχρονης και παλαιότερης
τέχνης που παρουσιάστη-
κε από τον Ιούνιο μέχρι τον
Νοέμβριο του 2013 στην
55η Μπιενάλε της Βενετίας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ