Πρώτες προσλήψεις γιατρών στην Εύβοια

Ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Σερέτης, υπέγραψε 23 αποφάσεις πρόσληψης επικουρικών ιατρών για διάστημα 2 ετών, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό Νοσοκομείων και Κ.Υ.

Σε ότι αφορά την Εύβοια θα προσληφθεί ένας ορθοπεδικός στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και τρεις γιατροί (ορθοπεδικός, παιδίατρος και οφθαλμίατρος) στο Νοσοκομείο Κύμης.
Υπολείπονται ακόμη οκτώ αποφάσεις πρόσληψης επικουρικών ιατρών που θα ικανοποιηθούν με την ένταξη ενδιαφερόμενων ιατρών στον ηλεκτρονικό κατάλογο των επικουρικών ιατρών,  που τηρείται στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Τέλος, αναμένεται ο διορισμός πενήντα εννιά (59) θέσεων μονίμων ιατρών εκ των οποίων είκοσι έξι (26) θέσεων για τα Κέντα Υγείας της Θεσσαλίας και τριάντα τριών (33) θέσεων για τα Κέντρα Υγείας της Στερεάς Ελλάδας.
Σε ότι αφορά την Εύβοια θα διοριστούν:
Τρεις γιατροί στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας (καρδιολόγος, χειρουργός, νεφρολόγος),
 Δύο γιατροί στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου (οδοντίατρος, παιδίατρος)
 Δύο γιατροί στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου (καρδιολόγος, ακτινολόγος)
Πέντε γιατροί στο Κέντρο Υγείας Χαλκίδας (οδοντίατρος, μαιευτήρας- γυναικολόγος, δερματολόγος, ακτινολόγος και βιοπαθολόγος)