Έργο κόστους 1,5 εκατ. ευρώ για συλλογή ομβρίων υδάτων

Την εξασφάλιση ενός ακόμη μεγάλου έργου, προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ περίπου, πέτυχε ο Δήμος Χαλκιδέων μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος 1», μετά από ολοκληρωμένη πρόταση που είχε καταθέσει. 

Πρόκειται για υπόθεση συμπληρωματικών έργων αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Χαλκιδέων. 

Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Χαλκίδας και αντικείμενο αποτελεί η κατασκευή δικτύου υπαγωγής ομβρίων υδάτων, στις Δημοτικές Ενότητες Ανθηδόνας και Αυλίδας.
Σχετικά ο Δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης δήλωσε:
«Ο Δήμος Χαλκιδέων με σοβαρότητα και υπευθυνότητα καταθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις, διεκδικώντας χρήματα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΥΑ Χαλκίδας, κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση και εξασφαλίστηκε ποσό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ περίπου, για δίκτυα ομβρίων στις Δημοτικές Ενότητες Αυλίδας και Ανθηδόνας».