Έγκριση χρηματοδότησης για την κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Λίμνη

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας» συνολικού προϋπολογισμού 742.350,63 €, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης –Αγίας Άννας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες άθλησης και ψυχαγωγίας των μαθητών του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Λίμνης, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας, ασφάλειας και άνεσης.
Το νέο Γυμναστήριο θα έχει μονοδιάστατο χαρακτήρα και θα μπορεί να φιλοξενεί χρήσεις που θα έχουν καθαρά αθλητικό περιεχόμενο όπως καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, γυμναστική.
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:
Υπουργείο Εσωτερικών 600.000,00 €
Ίδιοι πόροι Δήμου 142.350,63 €
Σύνολο 742.350,63 €