ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρι11192019

Τρι, 19 Νοε 2019 11am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΕΡΓΑΣΙΑ Στοιχειώδη δικαιώματα εργαζομένων στον τουρισμό της Εύβοιας

Στοιχειώδη δικαιώματα εργαζομένων στον τουρισμό της Εύβοιας

Ερώτηση στον Υπουργό Εργασίας κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Αποστόλου με βασικό θέμα τη διασφάλιση των στοιχειωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων της Εύβοιας στο κλάδο του τουρισμού.

Στην ερώτηση του αναφέ-
ρει ότι τα συνεχή ρεκόρ
επισκεψιμότητας και η λα-
μπερή εικόνα που εμφανί-
ζει η Κυβέρνηση στον το-
μέα του τουρισμού θολώνει
μπροστά στις επιθέσεις
που υφίστανται οι εργασι-
ακές σχέσεις στο χώρο, ενώ
τονίζει ότι η μνημονιακή
απορρύθμιση της αγοράς
εργασίας δοκιμάζει βάναυ-
σα την επιβίωση των ερ-
γαζομένων στον τουρισμό.
Το ίδιο και την κοινωνική
συνοχή, αφού σειρά εργο-
δοτών προτιμά να αφήνει
απλήρωτους τους εργαζό-
μενους και να τους χρησι-
μοποιεί παραβιάζοντας την
εργατική νομοθεσία, ιδι-
αίτερα στα ζητήματα της
κοινωνικής ασφάλιση και
των συνθηκών υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας,
όπως λέει. «Στην Εύβοια η
κατάσταση έχει φτάσει στο
απροχώρητο για χιλιάδες
εργαζόμενους και ημιαπα-
σχολούμενους του κλάδου.
Σύμφωνα με καταγγελία
της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Εργατών Επισιτι-
σμού και Υπαλλήλων Του-
ριστικών Επαγγελμάτων
που προέκυψε από πρό-
σφατες επισκέψεις της σε
χώρους εργασίας, τις εργα-
σιακές σχέσεις του τουρι-
στικού τομέα στο νομό χα-
ρακτηρίζουν τα ακόλουθα:
Απλήρωτες αποδοχές και
φυγόδικοι εργοδότες στο
εξωτερικό που άφησαν
απλήρωτους και ομήρους
δεκάδες εργαζόμενους,
που είτε δεν τους απολύ-
ουν, είτε δεν τους επανα-
προσλαμβάνουν». Απευ-
θυνόμενος στον αρμόδιο
Υπουργό, ο κ. Αποστόλου
ρωτάει τι μέτρα προτίθε-
νται να λάβουν οι αρμόδιες
υπηρεσίες για την εξασφά-
λιση των συμφερόντων των
εργαζομένων στις επιχει
ρήσεις που εργάστηκαν τις
προηγούμενες περιόδους,
παραμένουν απλήρωτοι
και εκβιάζονται και απει-
λούνται μέσω εξωδίκων
από τους παρανομούντες
εργοδότες; Έχουν ελέγ-
ξει οι αρμόδιες υπηρεσίες
την τήρηση των συνθηκών
υγιεινής και ασφάλειας
στις επιχειρήσεις αυτές και
ποιος είναι ο υπεύθυνος σε
περίπτωση κάποιου συμ-
βάντος. Αν οι εργαζόμενοι
που λειτουργούν τα ξενο-
δοχεία είναι εξειδικευμένοι
και δηλωμένοι στους αρ-
μόδιους φορείς (Επιθεώ-
ρηση Εργασίας, ΙΚΑ κλπ).
Αφού οι εταιρείες κατά
δήλωσή τους βρίσκονται
σε προσωρινή οικονομι-
κή αδυναμία να ικανοποι-
ήσουν οικονομικά ακόμη
και την πιο μικρή απαίτη-
ση, πως θα λειτουργήσουν
χωρίς να πληρώσουν τις
νόμιμες απαιτήσεις προς
άπαντες και ειδικά τους
απασχολούμενους και το
ΙΚΑ; Αφού πάλι σύμφω-
να με τις ίδιες τις εταιρείες,
αυτές δεν έχουν εκπληρώ-
σει τις υποχρεώσεις κατα-
βολής ασφαλιστικών ει-
σφορών στο ΙΚΑ και δεν
έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλλουν ΑΠΔ στο σύ-
στημα, με ποια ΑΠΔ θα
λειτουργήσουν και πως θα
εξασφαλιστούν οι εργαζό-
μενοι;

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ