ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ08252019

Παρ, 23 Αυγ 2019 8pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΕΡΓΑΣΙΑ Απάν τηση Ένωσης Ξενοδόχων στο ΕΚΕ

Απάν τηση Ένωσης Ξενοδόχων στο ΕΚΕ

"ΔΕΝ εχουμε να χωρισουμε τίποτα "

βιώνουμε όλοι τον ίδιο «πόλεμο»

O πρόεδρος ξενοδόχων Εύβοιας κ. Χέλμης, σε μία επιστολή συμφιλίωσης προς το ΕΚΕ κάνει λόγο για τις αιτίες που οδηγούν ξενοδόχους σε καθυστερήσεις πληρωμών, αναφέρεται σε «καλούς» και «κακούς» επαγγελματίες και στη φοροκαταιγίδα που υφίσταται ο κλάδος αλλά και όλοι οι πολιτες και επισημαίνει ότι κοινός εχθρός είναι η κρίση. Τέλος δεν παραλείπει την αναφορά στη νέα συλλογική σύμβαση του κλάδου που υπογράφτηκε μεταξύ ξενοδόχων και ξενοδοϋπαλλήλων και η οποία είναι η μόνη που σε μία τόσο δύσκολη συγκαιρία, προβλέπει αύξηση.

Για την Ένωση Ξενοδόχων
Νομού Εύβοιας, ο Μιλτιά-
δης Χέλμης έδωσε το δικό
του σχόλιο αναφορικά στο
Δελτίο Τύπου του Εργατι-
κού Κέντρου Εύβοιας, για
την κατάσταση των ξενο-
δοχείων στον Νομό. Όπως
σημειώνει ο κ. Χέλμης, το
ΕΚΕ διαπίστωσε κατά την
επίσκεψή του στα Ξενοδο-
χεία, μαζί με εκπροσώπους
της Κοινωνικής Επιθεώρη-
σης Εργασίας, πως 2 επιχει-
ρήσεις έκλεισαν αφήνοντας
απλήρωτους επί μακρόν
διάστημα τους υπαλλήλους
τους και ότι υπάρχουν θέ-
ματα εργασιακά σε άλλες.
Χαρακτηρίστηκε δε η Εύ-
βοια, ως η «Μανωλάδα του
τουρισμού στην Ελλάδα».
Από την πρώτη κιόλας συ-
νάντηση του κ. Χέλμη με το
Εργατικό Κέντρο, είχε εξη-
γήσει τότε ότι πρόθεση των
ξενοδόχων σε πανελλαδικό
επίπεδο, δεν είναι ούτε να
αυξάνεται η ανεργία ούτε η
μείωση μισθών, γιατί αυτό
αντανακλάται άμεσα στην
πτώση του τζίρου των επι-
χειρήσεων τους. Εξάλλου,
όπως λέει, αυτό φάνηκε από
την Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας, που υπογράφηκε
μεταξύ της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων
Ελλάδας και της Ομοσπον-
δίας Ξενοδοχουπαλλήλων λλάδας. Είναι η πρώτη
και μοναδική σύμβαση μέ-
χρι σήμερα, που προβλέπει
μέσα σε αυτήν την συγκυ-
ρία αύξηση. Αναλύοντας
τα αίτια, ανέφερε εν τάχει
ότι η χώρα ζει τα τελευταία
χρόνια μια ιδιάζουσα κρί-
ση που μοιάζει με πόλεμο
και δημιουργεί τεράστια
οικονομικά προβλήματα σε
όλους. Η Εύβοια αυτήν τη
στιγμή είναι μια τουριστική
περιοχή, που δεν είναι ανα-
βαθμισμένη, είναι άγνωστη,
με αποτέλεσμα να δουλεύ-
ει με χαμηλές τιμές (προ-
βληματική η βιωσιμότητα
των επιχειρήσεων), και ότι
όλοι υφίστανται μια φορο-
λογική καταιγίδα, που δεν
αφήνει κανένα περιθώριο
επιλογής προτεραιοτήτων
στις πληρωμές, καθώς και
στις επιχειρήσεις. Αναμφι-
σβήτητα, υπάρχουν καλοί
και κακοί επαγγελματίες σε
όλα τα επαγγέλματα, έτσι
αντίστοιχα υπάρχουν και
στα εδώ. Ο κ. Χέλμης πρό-
τεινε μια προσπάθεια στο
να λυθούν τα προβλήματα
με αγαστή συνεργασία, να
βρεθούν τρόποι να απορρο-
φηθούν κονδύλια για εκπαι-
δευτικά προγράμματα μαζί
και να είναι συμμαχητές στο
να αυξήσουν το Τουρισμό
στην περιοχή της Εύβοιας.
«Προσθέτω τώρα, πως τα παραπάνω τα θεωρώ ανα-
γκαία στα δύσκολα χρόνια
που διανύουμε, για να πε-
τύχουμε αισθητή μείωση της Ανεργίας και να παρα- μείνουν ζωντανές οι ξενο-
δοχειακές μονάδες του τό-
που. Ο μόνος κοινός εχθρός
που υπάρχει είναι η Κρίση
και ο παράλογος τρόπος
διαχείρισης της. Μου ζητή-
σατε να κάνω παρεμβάσεις
σε Ξενοδοχεία που δεν τη-
ρούν την Νομοθεσία και
την ΣΣΕ και σας είπα πως
δεν μπορώ να κάνω κάτι τέ-
τοιο, παρά μόνο συστάσεις,
γιατί δεν έχω τέτοια αρμο-
διότητα. Παράλληλα σας
ενημέρωσα πως η Ένωση
μας πήρε πρωτοβουλία και
κάλεσε την ΠΟΞ η οποία
μας παρουσίασε το νέο το-
πίο εργασιακών σχέσεων
που ισχύει, ώστε να ενερ-
γούμε βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας. Εδώ θα ήθελα
να συμπληρώσω, ότι θέση
αρχής της ΕΞΕ είναι ότι
αν υπάρχουν προβλήματα
νομιμότητας σε ξενοδοχει-
ακές επιχειρήσεις, αυτά αφ’
ενός δεν μπορούν να τεκ-
μηριώνουν γενικευμένους
χαρακτηρισμούς (όπως
αυτός περί Μανωλάδας),
αφετέρου πρέπει να βεβαι-
ώνονται απ΄τις καθ΄υλην
αρμόδιες υπηρεσίες και
να ακολουθείται η νόμιμη
διαδικασία για τον κατα-
λογισμό η μη ευθυνών και
προβλεπομένων ποινών.
Κλείνοντας θα ήθελα να
επαναλάβω, πως όλοι μας
είμαστε απέναντι σε ένα
πρωτόγνωρο και μοναδι- κό φαινόμενο, οικονομικής
ύφεσης. Είναι ένας πόλεμος με θύματα δυστυχώς, πλη-

γέντες και νεκρούς. Πληγέ-
ντες είναι α) οι απλήρωτοι
εργαζόμενοι με μειωμένους
μισθούς, με μεγαλύτερη
φορολογική επιβάρυνση
και β) η κακή ρευστότη-
τα των επιχειρήσεων που
υφίστανται μια ανελέητη
φορολογική καταιγίδα με
παράλληλη μείωση τιμών
πώλησης. Νεκροί είναι οι
άνεργοι πρωτίστως και
δευτερευόντως οι επιχει-
ρήσεις που κλείνουν, η μία
μετά την άλλη. Σε αυτό
λοιπόν το δυσβάσταχτο οι-
κονομικό περιβάλλον που
ζούμε, πρέπει να σταθούμε
δίπλα ο ένας με τον άλλον
και να το αντιπαλέψουμε
όλοι μαζί, ενωμένοι, για να
μπορέσουμε να περάσου-
με στο επόμενο στάδιο της
ομαλοποίησης των κανό-
νων οικονομικής διαβίωσης
μας, με ομαλό τρόπο. Στην
πραγματική οικονομία της
καθημερινότητας μας είναι
βέβαιο πως δεν μας χωρίζει
τίποτα, αντίθετα μας ενώ-
νουν πολλά περισσότερα,
όπως πρώτον η οικονομική
επιβίωση της τουριστικής
οικονομίας της περιοχής
μας, κατ΄ επέκταση και η
δική μας, κατά δεύτερον
η αγάπη όλων μας για τον
τουρισμό. Ένα καλό σημά-
δι είναι η έλευση Ρώσων
τουριστών στο νησί μας.
Ας ελπίσουμε ότι έρχεται
ένα καλύτερο μέλλον για
όλους μας», καταλήγει ο κ.
Χέλμης.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ