Το Επιμελητήριο ανήγγειλε τη ρύθμιση πυρόπληκτων δανείων

Οι ενέργειες και οι συνεχόμενες παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου Ευβοίας προς την πολιτεία για νομοθετική παρέμβαση, ώστε να καθίσταται δυνατή η ρύθμιση των δανείων εκείνων που τελούν υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου απέδωσαν καρπούς.


Όπως δημοσιοποίησε το Επιμελητηριο με επίσημη ανακοίνωσή του, στις 31.12.2018 δημοσιεύθηκε η με αρ. 2/94253/0025 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των δανείων αυτών και καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους διατηρείται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε περίπτωση ρύθμισης των δανείων που τελούν υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, δίνεται η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να ρυθμίσουν με τους δανειολήπτες (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς την παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα συνήθη τραπεζικά κριτήρια, με γνώμονα όμως την αύξηση της πιθανότητας αποπληρωμής του δανείου εκ μέρους του δανειολήπτη. Μάλιστα, η απόφαση αυτή προβλέπει ρητά ότι μπορούν να ρυθμισθούν και τα δάνεια εκείνα, για τα οποία τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη ζητήσει την κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Κάθε ρύθμιση που θα γίνεται θα λειτουργεί και υπέρ του ή των εγγυητών.