ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σαβ07202019

Παρ, 19 Ιουλ 2019 10am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ;;;

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ;;;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ;;;

Σκληρός αντίλογος Ζεμπίλη: “Το πρώτο 6μηνο της θητείας Παγώνη αμαυρώνεται από το σκάνδαλο ΔΑΡΙΓ

Σειρά σοβαρών ερωτημάτων εγείρει η συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Χρήστου Παγώνη την Παρασκευή, προκειμένου να κάνει απολογισμό για το πρώτο εξάμηνο της θητείας του. Ο Δήμαρχος έκανε απολογισμό με…την όπισθεν και αντί να απολογηθεί πραγματικά και να δώσει επαρκείς εξηγήσεις για μείζονα ζητήματα που θα καθορίσουν την πορεία της πόλης όπως για παράδειγμα το ξεπούλημα με “το καλημέρα” της ΔΑΡΙΓΚ, ανάλωσε τον χρόνο σε έντονη κριτική εναντίον της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, κάνοντας λόγο για απώλεια έργων, χρέη, υπέρογκα δάνεια κ.λ.π.

Οι καταγγελίες Παγώνη μοιάζουν με πυροτεχνήματα μετά την αποδόμησή τους που έγινε ευθύς αμέσως με απαντητική ανακοίνωση του Δημοτικού Συνδυασμού “ΧΑΛΚΙΔΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”. Ο συνδυασμός απαντά σε όλα δημοσιοποιώντας μάλιστα οικονομικά στοιχεία και περνά στην αντεπίθεση, καταγγέλλοντας τον Χρ. Παγώνη μεταξύ άλλων, ότι διατίθενται τεράστια ποσά για… πολυτελείς, υπέρ εαυτού (!) δαπάνες (π.χ. κινητή τηλεφωνία, οδοιπορικά και αγορά αυτοκινήτου Δημάρχου), για πολυέξοδες εκδηλώσεις και… πανηγύρια, για συμβούλους επικοινωνίας και ειδικούς συνεργάτες αιρετών της πλειοψηφίας, για εκπόνηση μελετών με …ανύπαρκτο αντικείμενο!!

Μπούμερανγκ λοιπόν οι “αποκαλύψεις” Παγώνη. Δήμαρχε τώρα να απαντήσεις εσύ, οι Χαλκιδέοι περιμένουν. Πριν λίγες εβδομάδες μάνα και γιός με οικονομική αδυναμία στη Χαλκίδα σκοτώθηκαν, πέφτοντας από το μπαλκόνι… Εσύ αλλά και στελέχη σου, διαθέτετε τεράστια ποσά για τα πιο πάνω όπως καταγγέλει ο Θ. Ζεμπίλης;

Χρέη
Ο Χρήστος Παγώνης ξεκί-
νησε την ομιλία του, δηλώ-
νοντας ότι ένα χαρακτηρι-
στικό πρόβλημα στον Δήμο
Χαλκιδέων ήταν η έλλει-
ψη στελεχιακού-εξειδικευ-
μένου προσωπικού, με απο-
τέλεσμα να μην μπορεί να
λειτουργήσει. Και όταν πα-
ρέλαβε την εξουσία ως Δή-
μαρχος την 1/9, βρήκε ότι
ο δήμος όφειλε από δάνεια
6.000.062 ευρώ. «Τι δάνεια
είναι αυτά; Είναι 3,5 εκατ.
ευρώ ένα δάνειο που πάρ-
θηκε από το δήμο Χαλ-
κιδέων το 2007, το οποίο
οφείλεται ακόμη και είχε
να κάνει με τις αποζημιώ-
σεις του σχεδίου πόλης. Το
δάνειο αυτό οφείλεται σε
ένα μεγάλο ποσό που αγ-
γίζει τα 2,8 εκατ. ευρώ. Επί-
σης, αφορά ένα δάνειο που
είχε πάρει η Αυλίδα, ύψους
2.138.000 ευρώ, το οποίο
είχε να κάνει με τον αγω-
γό του νερού από τον Άγιο
Θωμά στην Παραλία Αυλί-
δος, το οποίο έργο, όμως,
μετά την ενοποίηση με τους
δήμους Χαλκιδέων με την
Αυλίδα, εντάχθηκε στο ΕΠ-
ΠΕΡΑΑ και, ενώ είχε πλη-
ρωθεί, πήραμε 2.400.000
ευρώ από το ΕΠΠΕΡΑΑ,
για να αποπληρωθεί αυτό
το δάνειο και οι καταναλω-
τικές δαπάνες. Το δάνειο
οφείλεται εξ ολοκλήρου
στο ταμείο Παραταθηκών.
Μέσα είναι και κάποια δά-
νεια της Αρτάκης, του Λη-
λάντιου, τα οποία όλα αυτά
μας δίνουν μία ανάλυση
των 6.000.062 ευρώ», ανέ-
φερε ο Χρήστος Παγώνης. Στον αντίλογο, μεταξύ άλ-
λων, ο πρώην Δήμαρχος,
Θανάσης Ζεμπίλης δηλώ-
νε ότι ο Δήμος Χαλκιδέων
μέχρι την 28/8/2014, ήταν
ανάμεσα στους 10 πιο ισχυ- ρούς δήμους πανελλαδι-

κά ως προς την οικονομι-
κή του επάρκεια και αυτό,
παρά το γεγονός ότι κατά
την περίοδο της Καλλικρα-
τικής προσαρμογής, κλήθη-
κε να αποπληρώσει οικονο-
μικές υποχρεώσεις δεκάδων
εκατομμυρίων ευρώ. «Κατά
τη νέα δημοτική περίοδο η
Δημοτική Αρχή αποδεικνύ-
εται ανερμάτιστη ως προς
την αύξηση λειτουργικών
δαπανών και πιο συγκεκρι-
μένα διατίθενται τεράστια
ποσά για συμβούλους, ειδι-
κούς συνεργάτες και γραμ-
ματείς του κ. Δημάρχου.
Συμβούλους επικοινωνίας
και ειδικούς συνεργάτες αι-
ρετών της πλειοψηφίας, κα-
θώς επίσης και για κινητή
τηλεφωνία Δημάρχου-αντι-
δημάρχων-γενικού γραμμα-
τέα και υπηρεσιακών στε-
λεχών. Επίσης, δαπάνες για
οδοιπορικά Δημάρχου και
ειδικών συνεργατών, αγορά
οχημάτων και αυτοκινήτου
Δημάρχου και εκπόνηση με-
λετών με ανύπαρκτο αντι-
κείμενο. «Είναι προφανές
ότι εάν ο κ. Παγώνης ανη-
συχούσε για την οικονομική
κατάσταση του Δήμου και
βρισκόταν στη θέση των
περισσοτέρων συναδέλφων
του (Δημάρχων) να συγκε- ντρώνει ευρώ προς ευρώ τη
μισθοδοσία προσωπικού,
δεν θα προέβαινε στις ανω-
τέρω πολυτελείς δαπάνες.
Ούτε πρώτο μέλημά του θα
ήταν οι πολυέξοδες πολιτι-
στικές εκδηλώσεις και τα
πανηγύρια με τη Γωγώ Τσα-
μπά», αναφέρει σττην ανα-
κοίνωσή του ο δημοτικός
συνδυασμός «Χαλκίδα - Γέ-
φυρα στο μέλλον».

ΔΕΥΑΧ
Στο ζήτημα της οικονομι-
κής κατάστασης της ΔΕΥ-
ΑΧ, ο Χρήστος Παγώνης
δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η
επιχείρηση είχε πολλά προ-
βλήματα και ότι ο Δήμος θα
προσπαθήσει να τη στηρί-
ξει όσο είναι δυνατόν για

να προχωρήσει. Υπάρχουν όπως είπε μεγάλες δανεια-
κές υποχρεώσεις και ο Δή-
μαρχος βρίσκεται, όπως τό-
νισε σε μια συνεργασία με
το Υπουργείο Εσωτερικών
να μπορέσει να τα ρυθμίσει όλα αυτά για να εξυγιανθεί
η επιχείρηση. «Το οφείλου-
με στους πολίτες, στους ερ-
γαζόμενους που πραγματι-
κά δουλεύουν, οφείλουμε
να εξυγιάνουμε την εται-
ρεία, να εξακολουθήσει να
υπάρχει και να παρέχει τις
υπηρεσίες της στους πολί-
τες σε ένα υψηλό επίπεδο.
Είναι ένα στοίχημα που δί-
νουμε και θα βοηθήσουμε
όλοι σε αυτή την κατεύθυν-
ση».
Στον αντίλογο του ο συν-
δυασμός του Θ. Ζεμπίλη
δήλωσε: «Στη συνέντευξη
που παραχώρησε ο κ. Δή-
μαρχος προσπάθησε σκο-
πίμως, με πραγματικά αμ-
φιλεγόμενα κίνητρα, να
παρουσιάσει ότι η Δημο-
τική Επιχείρηση Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης Χαλκίδας
(ΔΕΥΑΧ) δήθεν έχει τερά-
στια οικονομικά προβλή-
ματα και κακή φήμη, επιμε-
λώς σιωπώντας για το έργο
που έχει επιτελέσει η Καλ-
λικρατική πλέον ΔΕΥΑΧ,
για το οποίο και μόνο, θα
πρέπει να χρησιμοποιείται
το επίθετο “τεράστιο”. Η
ΔΕΥΑΧ από την εφαρμογή
του Καλλικράτη και μόνο
ήρθε αντιμέτωπη με τραγι-
κά προβλήματα υποδομών
στις άλλες Δημοτικές Ενό-
τητες, τα οποία κλήθηκε
από την πρώτη στιγμή να
αντιμετωπίσει

Δάριγκ
Αναφερόμενος στην περί-
πτωση Δάριγκ, είπε ο Δή-
μαρχος: «Σας είπα την κα-
τάσταση του Δήμου. Εγώ
μόλις ανέλαβα είχα ένα
προϋπολογισμό που τον
είχε φτιάξει η προηγούμε-
νη δημοτική αρχή. Αυτόν
διαχειριστήκαμε. Αν είχε
ένα ευρώ ο πλειστηρια-

σμός θα έλεγα ότι είχε πρό-
θεση η δημοτική αρχή να μετέχει σε αυτή την ιστο-
ρία. Αφού δεν είχε ένα ευρώ
τι πρόθεση είχε εκφράσει;
Είχα πει και τότε ότι για να συμμετέχει ο δήμος σε
έναν τέτοιο πλειστηρια-
σμό, χρειάζεται να γίνουν
31 ενέργειες οι οποίες χρει-
αζόντουσαν πάνω από 3.5.
μήνες. Δεν έχει γίνει ξανά ο
δήμος να πάει σε πλειστη-
ριασμό. Όταν θα πήγαινα
εγώ με μια επιταγή ενός δα-
νείου 3.600.000 και θα έλε-
γε η Τράπεζα 3.6000.001 και
θα το έπαιρνε.
Δεν υπακούει πουθενά αυτό
και λυπάμαι για όλο αυτό
το σάλο και όσα ακούστη-
καν… Αυτά είναι πρωτοφα-
νή πράγματα και με σημά-
δεψαν ανεξίτηλα. Λυπάμαι
αλλά δεν έχω καμία σχέση.
Κάναμε σαν δημοτική αρχή
την καλύτερη δυνατή επι-
λογή. Πως θα συμμετείχα-
με σε ένα διαγωνισμό όταν
δεν είχαμε χρήματα να δού-
με αν περίσσευαν για την
επόμενη ημέρα.» Η απά-
ντηση του συνδυασμού:
«Κλείνοντας τονίζουμε για
μια ακόνη φορά ότι ο συν-
δυασμός μας και από το θε-
σμικό ρόλο της Αντιπολί-
τευσης, θα σταθεί αρωγός
σε κάθε θετική προσπά-
θεια για την πρόοδο των
εξελισσόμενων έργων και
στις δράσεις προς όφελος
των πολιτών που αναλαμ-
βάνει η δημοτική αρχή. Δυ-
στυχώς όμως το πρώτο εξά-
μηνο της θητείας Παγώνη
αμαυρώνεται από το ξεπού-
λημα της ΔΑΡΙΓΚ. Όποιο
έργο και όποια δράση κά-
νει η δημοτική αρχή, δεν
μπορεί να ισοσκελίσει την
τεράστια ζημιά που έκα-
νε στην πόλη, με την απώ-
λεια 55 στρεμμάτων κοινό-
χρηστων εγκαταστάσεων,
μεταβάλλοντας ουσιαστικά
όλο τον πολεοδομικό σχε-
διασμό της Χαλκίδας, σε
βάρος της πόλης και των
επερχόμενων γενεών.»

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ