ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ08252019

Παρ, 23 Αυγ 2019 8pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ευοίωνη αυλαία με ελπίδες για ανάπτυξη

Ευοίωνη αυλαία με ελπίδες για ανάπτυξη

Το Παζάρι της Αγίας Παρασκευής

Ένας θεσμός που διαρκεί πάνω από 100 χρόνια στην πόλη της Χαλκίδας, επιστρέφει και φέτος, με φροντισμένες προδιαγραφές, ελπίζοντας στη βελτίωση της εικόνας του, που έχει χαρακτηριστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια της διοργάνωσης του. Όλα θα εξαρτηθούν από την εμπορική κίνηση κυρίως, στόχος φιλόδοξος αν αναλογιστεί κανείς την εποχή που διανύει ο Νομός της Εύβοιας.

 

Παζάρι σαν πανήγυρη
Ενόψει του φετινού εορτα-
σμού της Αγίας Παρασκευ-
ής, πολιούχου της Χαλκίδας,
όπως κάθε χρόνο, έχουν
αρχίσει οι προετοιμασίες για
το παζάρι που ξεκινάει από
τις 26 Ιουλίου και διαρκεί
μέχρι την 1η Αυγούστου.
Το παζάρι θα βρίσκεται στο
Πάρκο του Λαού, στην είσο-
δο της πόλης της Χαλκίδας.
Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος
αντιδήμαρχος για το παζά-
ρι κ. Ιωάννης Μπάκας, θα
διατεθούν 300 παράγκες,
ενώ έχουν δοθεί άδειες για 2
καντίνες. Εγκρίθηκε επίσης
άδεια για Λούνα πάρκ, στο
οποίο παιδιά και γονείς θα
μπορούν να διασκεδάσουν,
ξεφεύγοντας για λίγο από
τις καθημερινές σκοτούρες.
Το Λούνα Παρκ θα είναι
ανοιχτό όσο θα διαρκεί και
το παζάρι, δηλαδή από 26
Ιουλίου έως 1η Αυγούστου.
Οι είσοδοι του παζαριού θα
είναι τέσσερις. Συγκεκριμέ-
να η μία είσοδος θα γίνεται
από το κατάστημα Ανδρέου,
η δεύτερη είσοδος από το
κατάστημα Πετεινάρι και
οι άλλοι 2 είσοδοι θα γίνο-
νται από την οδό Αλιβερίου.
Ο Δήμος έχει μεριμνήσει
για την ασφάλεια των επι-
σκεπτών και των εμπόρων,
αφού θα υπάρχουν ειδικές
ομάδες πυρασφαλείας, εμ-
φανείς έξοδοι διαφυγής, ενώ
έχει γίνει μελέτη στατικότη-
τας και έχει κατατεθεί από
το Δήμο σχέδιο πρόληψης.
Ακόμα, θα διατεθούν τέσ-
σερα πυροσβεστικά οχή-
ματα επί 24ωρου βάσεως στις τέσσερις εισόδους του
παζαριού. Σχεδιάγραμμα
του χώρου έχει δοθεί στο
ΕΚΑΒ, στην Πυροσβεστική και στην Αστυνομική Δι-
εύθυνση Χαλκίδας. Τέλος στις εισόδους θα υπάρχουν
και πωλητές παραδοσιακών
προϊόντων (καλαμπόκι, κά-
στανα, μαντολάτο και πα-
στέλι), ενώ σε όλο το χώρο
του παζαριού θα υπάρχουν
πωλητές νερών και αναψυ-
κτικών. Όσον αφορά την
αστυνόμευση, τον κύριο
ρόλο θα τον αναλάβει ιδι-
ωτική εταιρείας φύλαξης, οι
οποίοι θα ελέγχουν κυρίως
τους εξωτερικούς χώρους
για το παραεμπόριο κτλ.
Έχει τακτοποιηθεί και το
θέμα του πάρκινγκ, αφού
υπάρχουν αρκετές θέσεις
πίσω από το Κολυμβητήριο,
καθώς και πίσω από τις νε-
ροτσουλήθρες.
Η αίγλη που χάθηκε
Στην περίοδο αυτή της κρί-
σης, το παζάρι ξεκινάει με
μια κάποια αύρα αισιοδο-
ξίας, δίνοντας μια νότα κι-
νητικότητας, οικονομικής
και ψυχαγωγικής, έστω μιας
απόδρασης από τα καθημε-
ρινά. Τα τελευταία χρόνια το
παζάρι χαρακτηριζόταν αρ-
νητικά από πολύ κόσμο, ως
υποτονικό, μίζερο, χωρίς την
παραμικρή από την αίγλη
του παρελθόντος. Θεωρού-
νταν από τους Χαλκιδέους
θεσμός της πόλης που χρό-
νο με το χρόνο έφθινε για να
καταλήξει σε μια συρρικνω-
μένη εικόνα που απόπνεε
«απογοήτευση και κατά-
ντια». Αρκετοί δήλωναν ότι
πριν από κάποιες δεκαετίες
αποτελούσε το γεγονός του
καλοκαιριού ίσως και του
έτους… Μικροί και μεγάλοι
περίμεναν με ανυπομονη- σία να γεμίσουν οι δρόμοι
της Χαλκίδας (τότε γινόταν
στο κέντρο) με χρώματα,
μυρωδιές και εμπορεύματα,
με τις φωνές των πλανοδί-
ων εμπόρων και το Λούνα
πάρκ. Έμποροι από όλη την
Ελλάδα κατέφθαναν στη
Χαλκίδα για να εκθέσουν
την πραμάτεια τους και επι-
σκέπτες από όλα τα χωριά της Εύβοιας της Βοιωτίας
μέχρι και από τη Βόρεια
Ελλάδα συγκεντρώνονταν
στη Χαλκίδα που μετατρέ- πονταν για μια εβδομάδα σε
μια τεράστια υπαίθρια αγο-
ρά. Οι οικογένειες φορού-
σαν τα καλά τους και πήγαι-
ναν στο Παζάρι. Ολόκληρη
η Χαλκίδα μύριζε μαλλί της
γριάς, ψημένα καλαμπόκια
και σιρόπι από γλειφιτζού-
ρια μήλα βουτηγμένα σε
καραμέλα. Γουρουνόπουλα
στη σούβλα, λαϊκή μουσι-
κή και πανηγύρια σε κάθε
τετράγωνο. Ήταν ένα εντυ-
πωσιακό «φεστιβάλ» βγαλ-
μένο μέσα από την καθημε-
ρινότητα της Χαλκίδας που
ολόκληρη η πόλη περίμενε
με ανυπομονησία. Για και-
ρό τα τελευταία έτη, προ-
σαρμοσμένο στις συνθήκες
της εποχής, το παζάρι δεν
θύμιζε τίποτα από τη μεγά-
λη γιορτή του παρελθόντος.
Κουβαλούσε πλέον μια ει-
κόνα από καταθλιπτικούς
εμπόρους πνιγμένους από
τα χρέη και καταθλιπτικό-
τερους επισκέπτες που περ-
νούσαν αδιάφοροι ανάμεσα
από τα εμπορεύματα χωρίς
να δείχνουν κανένα ενδια-
φέρον να αγοράσουν. Ήταν
η παρακμή ενός μεγάλου
θεσμού. Τόσο που να πέ-
φτουν προτάσεις στον Δήμο
για την κατάργηση του.
Καταθέσεις όχι τόσο
παλιές

Το Halkida.tv σε παλαιότε-
ρο άρθρο του δήλωνε ότι
το παζάρι στήνεται, χωρίς
δυνατότητα να ελεγχθεί ου-
σιαστικά η οικονομική δρα-
στηριότητα, μέσα και γύρω
απ’ αυτό. Έτσι βρίσκουν την
ευκαιρία, επιτήδειοι, να δι-
ακινήσουν «μαύρο χρήμα»
και να κερδοσκοπήσουν σε
βάρος εμπόρων και επισκε-
πτών. Οι έμποροι της πόλης
που συμμετέχουν, είναι ελά-
χιστοι, αφού οι υποδομές
είναι άθλιες και οι παράλλη-
λες δραστηριότητες, εκτός του χώρου του παζαριού,
εξαντλούνται στην κατα-
νάλωση λουκουμά, χαλβά
και μπύρας σε πλαστικό για μία εβδομάδα. «Δε λέμε όχι
στο παζάρι ή τα παζάρια της Αγίας Παρασκευής, λέμε όχι
απλά στο χάλι που επικρατεί
και μας κάνει να ντρεπό-
μαστε για τη Χαλκίδα μας
εκείνες τις ημέρες». Σε ρε-
πορτάζ του eviatop το 2011,
οι έμποροι που συμμετείχαν
δήλωναν χαρακτηριστικά
την εικόνα της τότε κατά-
στασης. Άγγελος Μπαρά-
κος: «Δυστυχώς, ο κόσμος
καθ’ όλη τη διάρκεια του
παζαριού, ήταν πολύ μαζε-
μένος. Έκανε τη βόλτα του,
κοίταζε, ρωτούσε τιμές και
έφευγε. Άλλωστε μην ξε-
χνάμε πως «δυνατοί» έμπο-
ροι από άλλες περιοχές, δεν
ήρθαν και φέτος στο παζάρι
της Χαλκίδας γιατί παρό-
λο που ο Δήμος Χαλκιδέων
δεν έχει κάνει καμία αύξηση
στην ενοικίαση του χώρου,
τους φαίνεται ακριβό και
λόγω της ύφεσης της δου-
λειάς. Εμείς, οι έμποροι από
την Χαλκίδα, δεν έχουμε
παράπονο. Όμως βλέπουμε
ότι η δουλειά έχει πέσει σε
ένα μεγάλο ποσοστό και η
όποια μείωση του ενοικίου
θα ήταν σημαντική.» Νίκος
Εξαδάκτυλος: «Το παζάρι
χάνει σιγά-σιγά την αίγλη
του. Μην πω μάλιστα πως
χρόνια τώρα την έχει χά-
σει… Όταν για παράδειγμα
πλέον ο πελάτης έρχεται
να ψωνίσει τα απολύτως
απαραίτητα, δεν προτιμάει
βιοτεχνίες ή καταστήματα
αλλά το «όλα 1 ευρώ»! Κίνα,
Ινδία, οι χώρες που κυριαρ-
χεί το δικό τους εμπόρευμα.
Το΄χουν κάνει το παζάρι να
μην πω. Δεν υπάρχει κα-
μία επίβλεψη, δεν υπάρχει
κανένα κριτήριο ποιος θα
συμμετέχει και ποιος όχι.
Και μέσα σε όλον αυτόν τον
ανταγωνισμό, υπάρχει και η
κρίση που την νιώθουμε όλο
και πιο έντονα κάθε χρόνο.
Γι΄αυτό, κάθε πέρσι και κα-
λύτερα!»
Ο εμπορικός κόσμος της
Χαλκίδας και οι κάτοικοι εύ-
χονται φέτος για μια πιο θε-
τική εικόνα, σαν μια απαρχή
για καλύτερες μέρες, και μια
νέα απαρχή για έναν θεσμό
που του αξίζει κάτι καλύτε-
ρο.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ