ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ08252019

Παρ, 23 Αυγ 2019 8pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Αλλιώς» ματιά στην ανάπτυξη της Καρύστου

«Αλλιώς» ματιά στην ανάπτυξη της Καρύστου

Ο Πρόεδρος της παράταξης «Αλλιώς» Ισίδωρος Παπαλυμπέρης τοποθετήθηκε σε άρθρο του στο ζήτημα της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου, με αφορμή την ένταξη μιας παραλίας στα όρια του Δήμου Καρύστου στο ΤΑΙΠΕΔ και της διαφαινόμενης έναρξης των έργων εγκατάστασης δεκάδων νέων ανεμογεννητριών στα όρια του Δήμου Καρυστίας.

Στην εισαγωγή του ζήτησε
από τους αναγνώστες του
να μην προτρέξουν να το-
ποθετηθούν υπέρ ή κατά.
«Τα πράγματα δεν είναι
άσπρα ή μαύρα και το ζη-
τούμενο δεν είναι να χα-
ρακτηρίσουμε ο ένας τον
άλλο» δήλωσε. Ανέφερε
στη συνέχεια ότι οι εντόπιοι
ζούν σε μια περιοχή που μα-
στίζει η ανεργία, με εκατο-
ντάδες συμπολίτες τους να
αδυνατούν να ανταπεξέλ-
θουν στις καθημερινές τους
υποχρεώσεις. Αυτό φυσι-
κά έρχεται ως απόρροια της
κρίσης και των πολιτικών
που ακολουθήθηκαν τα τε-
λευταία χρόνια και εντάθη-
κε απ` την ανυπαρξία ενός
τοπικού σχεδίου ανάπτυξης
πολλά χρόνια τώρα, τόνι-
σε. Θεώρησε δε απολύτως
φυσιολογικό όταν έρχεται
κάποιος και υπόσχετε ανά-
πτυξη, θέσεις εργασίας και
εισόδημα απ` το πουθενά,
όλοι να τάσσονται υπέρ.
Συμφωνεί ότι είναι απα-
ραίτητη η ανάπτυξη ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργει-
ας. Συμφωνεί επίσης ότι για
να επιτευχθεί η οικονομική
πρόοδος απατούνται επεν-
δύσεις. «Όμως, όλα αυτά
γίνονται με ένα σχέδιο, με
κάποιο πλάνο, βασιζόμε-
να πάνω σε βασικές αρχές
ανάπτυξης (όπως για πα-
ράδειγμα η αειφορία) και –
το σημαντικότερο- το όφε-
λος που αποκομίζουμε απ`
τις εν λόγω επενδύσεις μοι-
ράζετε προς σημαντικό μέ-
ρος της τοπικής κοινωνί-
ας ή το καρπώνονται λίγοι;
Δυστυχώς, όλοι μας σύντο-
μα θα αντιμετωπίσουμε διά-
φορα ψευτοδιλήμματα που
θα μας μιλούν για το μο-
νόδρομο της ανάπτυξης με
βάση ένα μοντέλο που θα
πρέπει να ξεπουλήσουμε τις
παραλίες μας, να δεχθού-
με τις άναρχες εγκαταστά-
σεις ΑΠΕ και η ανταποδο-
τικότητα να είναι ελάχιστη.
Θα μας μιλήσουν για δή-
θεν θέσεις εργασίας. Άραγε
ποίες και με ποιούς όρους;
Η πρόοδο και η οικονομι-
κή ανάπτυξη ενός τόπου
δεν έρχεται με μονόδρο-
μους, ψεύτικες υποσχέσεις,
ασυδοσία και ξεπούλημα.
Η πρόοδος, η δική μας και
των παιδιών μας, έρχεται
έπειτα από σχεδιασμό, σο-
βαρές αποφάσεις και προ-
γραμματισμό που λαμβά-
νει υπ` όψιν του τις τοπικές
κοινωνίες και το μέλλον και
δεν άγεται και φέρεται από
επιχειρηματικά συμφέρο-
ντα». Ο τόπος, συμπεραί-
νει τέλος, έχει ανάγκη, πριν
να είναι πολύ αργά, από ένα
τοπικό σχέδιο ανάπτυξης.
Ένα σχέδιο που θα καθο-
ρίσει τους στόχους και τις
προτεραιότητες, θα βάλει
τους κανόνες και με βάση
την αρχή της αειφορίας και
του κοινωνικού οφέλους θα
περιλαμβάνει όλες τις πιθα-
νές οικονομικές δραστηριό-
τητες που επιθυμούν οι δη-
μότες να αναπτύξουν και
όχι οι δανειστές, το ΤΑΙ-
ΠΕΔ και οι εταιρείες. «Ιδού
λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρό
για το νέο Δημοτικό Συμ-
βούλιο» καταλήγει ο κ. Παπαλυμπέρης.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ