ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρι11192019

Τρι, 19 Νοε 2019 11am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αίτημα παράτασης δηλώσεων μέχρι τις 20 Ιουλίου

Αίτημα παράτασης δηλώσεων μέχρι τις 20 Ιουλίου

Παράταση μέχρι τις 20 Ιουλίου για τις δηλώσεις ζητά με έγγραφο του από τον Υπουργό Οικονομικών, το Οικονομικό Επιμελητήριο Εύβοιας. Το Επιμελητήριο πληροφορεί ότι δέχεται καθημερινά διαμαρτυρίες από μέλη λογιστές φοροτεχνικούς οι οποίοι αποτελούν και την πλειοψηφία των μελών, για το καυτό θέμα της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2014.

Οι διαμαρτυρίες έχουν να
κάνουν, περιληπτικά με το
ότι η προθεσμία υποβο-
λής των δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήματος Φυσι-
κών Προσώπων 2014 ήταν
και είναι έκδηλα ανεπαρκής
ακόμα και με μαθηματικούς
όρους αφού η δυνατότητα
υποβολής τους παρασχέ-
θηκε από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου 50 μέρες αρ-
γότερα από την κατά τον
Νόμο ημερομηνία. Το διά-
στημα από 20/03/2014 μέ-
χρι και σήμερα οι ελλείψεις
και τα προβλήματα στη δι-
αδικασία υποβολής των δη-
λώσεων είναι τακτικά και
συχνά ανυπέρβλητα. Κα-
θυστέρηση και λάθη στην
αναγκαία ενημέρωση από
ασφαλιστικά ταμεία, ερ-
γοδότες, τράπεζες κλπ .
αλλά και το taxisnet, παρά
τις αξιέπαινες προσπάθει-
ες των εκεί εργαζομένων,
προβλήματα των οποίων η
λύση αποδεικνύεται χρο-
νοβόρα και κοστοβόρα έχει
πέσει και αυτή στην πλά-
τη των λογιστών-φοροτε-
χνικών, οι οποίοι τρέχουν
ταυτόχρονα πολλές, συχνά
πρωτόγνωρες, άλλες υπο-
χρεώσεις των φορολογου-
μένων επιχειρήσεων και μη.
Πλέον έχουν ξεπεραστεί
τα ανθρώπινα όρια αντο-
χής των συναδέλφων λο-
γιστών-φοροτεχνικών και
του προσωπικού των γρα-
φείων τους και υπάρχει φό-
βος ότι οι ρυθμοί εργασίας
τους, πέρα από ανεπαρκείς,
οδηγούν σε άδικα πρόστιμα
και κυρώσεις από πλευράς
της πολιτείας σε βάρος των
φορολογουμένων. «Προσυ-
πογράφουμε την αγωνιώ-
δη απαίτηση, σαφές στοι-
χείο της υπεύθυνης στάσης
τους απέναντι στους φορο-
λογούμενους και στην Πο-
λιτεία, των μελών μας λογι-
στών – φοροτεχνικών, για
μεταφορά της καταληκτι-
κής ημερομηνίας υποβολής
των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προ-
σώπων στην 30/07/2014,
στην οποία σημειωτέον υπό
πίεση και όχι με στοιχειώ-
δη έστω άνεση, θα ανταπο-
κριθούν εν όψει των πολ-
λαπλών υποχρεώσεων που
και ο Ιούλιος απαιτητικά
και απειλητικά περιλαμβά-
νει στην ατζέντα του».

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ