ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ08252019

Παρ, 23 Αυγ 2019 8pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Λειτουργία καταστημάτων του Αγίου Πνεύματος

Λειτουργία καταστημάτων του Αγίου Πνεύματος

Εμπορικός Σύλλογος Χαλκίδας και ΕΚΕ:Καταγγελία για λειτουργία
καταστημάτων του Αγίου Πνεύματος

 

Ο Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύλλογος Χαλκίδας, κατήγγειλε καταστήματα αναφέροντας ότι δεν συμμορφώθηκαν μ την Τοπική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση, που αφορά στην αργία των καταστημάτων της πόλης της Χαλκίδας, τη Δευτέρα 9 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Συλλόγου Χαλκίδας αναφέρθηκαν στην άρνηση επιχειρήσεων, να συμμορφωθούν με την Υπουργική Απόφαση που αφορά την τοπική αργία του Αγίου Πνεύματος.

 

 

Ο Σύλλογος είχε ανακοινώ-
σει την απόφαση της τότε
Υφυπουργού Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασί-
ας που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1153/B/15-6-2009 και
που αφορά στους εργαζό-
μενους στα εμπορικά κα-
ταστήματα της Χαλκίδας.
Ως εκ τούτου, κάθε χρόνο
την ημέρα εορτής του Αγί-
ου Πνεύματος, τα καταστή-
ματα της Χαλκίδας παρα-
μένουν κλειστά. Ωστόσο, ο σύλλογος τονίζει πως
διαπιστώθηκε, ότι υπήρξαν
καταστήματα που επιδει-
κτικά αγνόησαν την αργία
της 9ης Ιουνίου, κρατώντας
τα καταστήματα τους ανοι-
χτά και μάλιστα απασχο-
λώντας υπαλλήλους. Τα
καταστήματα αυτά καταγ-
γέλθηκαν ονομαστικά στην
ανακοίνωση του Εμπορι-
κού Συλλόγου, γιατί όπως
αναφέρθικε, οι επιχειρήσεις
αυτές εκμεταλλευόμενες
την αργία λειτούργεισαν
εις βάρος των υπόλοιπων καταστημάτων. «Σας πα-
ρακαλούμε λοιπόν να διε-
νεργήσετε την απαραίτητη
έρευνα για την υπόθεση
αυτή και να πράξετε τα δέ-
οντα, έτσι ώστε να μη συμ-
βούν ξανά ανάλογα περι-
στατικά που διαταράσσουν
τη λειτουργία της αγοράς
και οδηγούν σε αθέμιτο
ανταγωνισμό», τόνισαν οι έμποροι.
Στο ίδιο μήκος κύματος και
η επιστολή του το Εργα-
τικό Κέντρο Ευβοίας που
έκφρασε την αντίθεση του
απέναντι στη λειτουργία
ορισμένων καταστημάτων
της Χαλκίδας, τη Δευτέρα
9 Ιουνίου. Για τους υπαλ- λήλους που εργάσθηκαν το
ημερομίσθιο τους θα πρέ-
πει να είναι προσαυξημένο
κατά 75% και να λάβουν και ρεπό, τόνισε το Κέντρο,
προσθέτοντας ότι το ίδιο
συμβαίνει και για ΣΣΕ που
έχουν επίσημη αργία θεσμο-
θετημένη την Εορτή του
Αγίου Πνεύματος όπως εί-
ναι των χειριστών μηχανη-
μάτων και ηλεκτρολόγων.
«Η καταστρατήγηση τις
Εργατικής Νομοθεσίας που
αφορά της επίσημες Αργίες
όπως και τις Κυριακές που
παραμένουν παρανόμως τα
καταστήματα ανοιχτά είναι
γάγγραινα που θα φέρει κο-
ντά στο θάνατο τους μικρο-
μεσαίους και θα γιγαντώσει
της πολυεθνικές και τα πο-
λυκαταστήματα. Καλούμε
όλους τους θεσμοθετημέ-
νους φορείς ελεγκτικούς
μηχανισμούς να προβούν
στης ενδεδειγμένες ενέρ-
γειες για να σταματήσουν
το χάος που έχουν δημιουρ-
γήσει στην Αγορά εργασίας
με την βοήθεια των κυβερ-
νώντων» τονισε το ΕΚΕ.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ