ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρι11192019

Τρι, 19 Νοε 2019 11am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δικαστική απόφαση για σύνταξη από ΟΑΕΕ

Δικαστική απόφαση για σύνταξη από ΟΑΕΕ

Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Εύβοιας ενημέρωσε για μια σημαντική δικαστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ξεκαθαρίζουν καίρια θέματα που αφορούν στην απονομή σύνταξης από τον ΟΑΕΕ όταν υπάρχουν παράλληλες οφειλές του ασφαλισμένου.

Στο περιεχόμενο της η σχε-
τική επιστολή γνωστοποιεί
την σημαντική απόφαση
του Διοικητικού Πρωτοδι-
κείου Αθηνών, που αφορά
ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ.
Το άτομο είχε ανεξόφλητες
ασφαλιστικές εισφορές για
τα έτη 1997-1998, τις οποί-
ες κλήθηκε να εξοφλήσει,
προκειμένου να εκδοθεί
από τον ΟΑΕΕ η απόφαση
συμμετοχής του στην δαπά-
νη συνταξιοδότησης από το
ΙΚΑ ως τελευταίου ασφα-
λιστικού φορέα σύμφωνα
κατά τις διατάξεις περί δι-
αδοχικής ασφάλισης. Σύμ-
φωνα με τον Κανονισμό του
ΟΑΕΕ, σε περίπτωση που ο
ΟΑΕΕ είναι συμμετέχων
φορέας σε σύνταξη διαδοχι-
κής ασφάλισης, η απόφαση
συμμετοχής του Οργανι-
σμού εκδίδεται μόνο μετά
την ολοσχερή εξόφληση τυ-
χόν οφειλών. Ωστόσο, στην
συγκεκριμένη περίπτωση οι
οφειλές του ασφαλισμένου
ήταν «πλεονασματικές», δηλαδή αφορούσαν εισφο-
ρές επιπλέον του ήδη θεμε-
λιωμένου συνταξιοδοτικού
δικαιώματος και εκτός του
συνολικού συντάξιμου χρό-
νου που προσμετρήθηκε για
την απονομή της σύνταξης.
Το δικαστήριο, αντίθετα
με την ερμηνεία που δίνει
ο ΟΑΕΕ, εφάρμοσε σωστά
το νόμο κρίνοντας ότι η
αναφορά του Κανονισμού
δεν αφορά όλες τις οφειλές
από ασφαλιστικές εισφο-
ρές αλλά μόνο εκείνες που
απαιτούνται για την θεμε-
λίωση του συνταξιοδοτικού
δικαιώματος του συντάξι-
μου χρόνου. Οι λοιπές ει-
σφορές εξακολουθούν να
οφείλονται αλλά δεν επη-
ρεάζουν την απόδοση της
σύνταξης. Κατόπιν αυτού,
το δικαστήριο δικαίωσε τον
ασφαλισμένο, καθώς αυτός
είχε εξοφλήσει ολοσχερώς
τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές προς τον ΟΑΕΕ για το χρονικό διάστημα που προ-
σμετρήθηκε από το ΙΚΑ για
την χορήγηση σύνταξης,
σύμφωνα με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
Συνακόλουθα, έκρινε ότι ο
ασφαλισμένος δικαιούται
να συνταξιοδοτηθεί από
το ΙΚΑ χωρίς προηγούμενη
εξόφληση των «πλεονασμα-
τικών» οφειλών του προς
τον ΟΑΕΕ. Όπως δήλωσε
η Ομοσπονδία Εμπορικών
Συλλόγων Εύβοιας, η από-
φαση αυτή θεωρείται ση-
μαντική καθώς δείχνει ότι
κάτι αλλάζει στον τρόπο
που η δικαιοσύνη ερμηνεύ-
ει τους ασφαλιστικούς κα-
νόνες. «Πηγαίνει αντίθετα
στην γραφειοκρατία και
στην στενή ερμηνεία των
διατάξεων του ασφαλιστι-
κού πλαισίου και εφαρμόζει
το νόμο, δικαιώνοντας και
προστατεύοντας και τον
ασφαλισμένο εκτός από τα
ασφαλιστικά ταμεία. Απο-
τελεί δε και επιτυχία της
ΕΣΕΕ, καθώς η νομική υπη-
ρεσία της Συνομοσπονδίας
συνεργάστηκε και παρείχε
σημαντική βοήθεια στην
νομική εκπροσώπηση του
συγκεκριμένου ασφαλισμέ-
νου διάδικου, προκειμένου
να καταλήξουμε στο τελικό
αποτέλεσμα».

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ