ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κυρ08252019

Παρ, 23 Αυγ 2019 8pm

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επισκευάζονται οι μώλοι Καρύστου και Μαρμαρίου

Επισκευάζονται οι μώλοι Καρύστου και Μαρμαρίου

Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της ΟΛΝΕ
στη Χαλκίδα, την 20η Μαΐου, στα γραφεία
της Εταιρείας, μετά από έγγραφη πρόσκλη-
ση του προέδρου της, που επιδόθηκε εμπρό-
θεσμα και νόμιμα στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν τα μέλη του Δ.Σ. Τσέρ-
γας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος, Κουλου-
ρίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μέλος, Μπουρμάς
Ηλίας του Γεωργίου, Μέλος, Τσιρογιαννίδης Ιωάν-
νης του Γεωργίου, Μέλος, Σύρακα Γάσπαρη Μαρία του
Αντωνίου, Μέλος και Παπανικολάου Παναγιώτης του
Γεωργίου, Μέλος. Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέ-
θη ο εκπρόσωπος των εργαζομένων Πάνος Γεώργιος ,
καθώς και η Παπαγεωργάκη Ελένη για εκτέλεση κα-
θηκόντων γραμματέα Δ.Σ. Αποφάσισαν ομόφωνα την
έγκριση των πρακτικών των διαγωνισμών, ήτοι: έγκρι-
ση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού που
διενεργήθηκε στις 13-5-2014 για την ανάδειξη αναδό-
χου εκτέλεσης του έργου «επισκευή μόλου Καρύστου
Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 70.000,00 € συμπ/νου
ΦΠΑ. Το έργο έχει χρηματοδότηση από Πιστώσεις
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Κατακύ-
ρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και αναθέ-
τει την εκτέλεση στην μειοδότρια εργοληπτική επιχεί-
ρηση με την επωνυμία «Κόλλια Δήμητρα», με ποσοστό
έκπτωσης 2%. Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου
διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 13-5-2014 για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή
τμήματος κρηπίδωσης λιμένος Μαρμαρίου Ν. Εύβοιας»
προϋπολογισμού 70.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ. Το έργο
έχει χρηματοδότηση από Πιστώσεις του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων. Κατακύρωση του αποτε-
λέσματος του διαγωνισμού και αναθέτει την εκτέλεση
στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση με την επω-
νυμία «Πασσάς Γ.- Πασσάς Ν. Ε.Ε.», με ποσοστό έκ-
πτωσης 2%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ