ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σαβ07202019

Παρ, 19 Ιουλ 2019 10am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΑΙΔΕΙΑ Η παιδεία επί τάπητος στο Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδας

Η παιδεία επί τάπητος στο Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδας

Για το θέμα της παιδείας στην Εύβοια συζήτησαν και εξέφρασαν απόψεις οι δημοτικοί σύμβουλοι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων την Τρίτη 19 Μαΐου.

Στον λόγο του ο Βαγγέλης
Σταματούκος, δήλωσε ότι ο
λαός, οι εργαζόμενοι, δικαι-
ούνται ζωή σύγχρονη στον
21ο αιώνα με πλήρη ατομι-
κά, κοινωνικά και πολιτι-
κά δικαιώματα. Και όχι λιτό
βίο. Δικαιούνται και ένα
ενιαίο αποκλειστικά δη-
μόσιο και δωρεάν δωδεκά-
χρονο σχολείο, όπου εκεί ο
κάθε νέος άνθρωπος μέχρι
τα 18 του χρόνια θα ενηλι-
κιώνεται ψυχικά, πνευμα-
τικά, βιολογικά, με σκοπό
την ολόπλευρη μόρφωση
και καλλιέργεια της προ-
σωπικότητάς του πριν από
την επαγγελματική επιλο-
γή μέσα από τις δημόσι-
ες επαγγελματικές σχολές
υψηλού επιπέδου και την
επαγγελματική αποκατά-
σταση του αποφοίτου. Ο κ. Σταματούκος ολικληρώ

νοντας στη συνέχεια ανέφε ρε: «Για αυτό χρειάζεται
ο αγώνας και η διεκδίκη-
ση από τους εργαζόμενους
όλων όσων δικαιούνται και
όχι η αναμονή και η παθητι-
κότητα που στο τέλος οδη- γούν στην απογοήτευση,
την υποταγή και την εξα-
θλίωση».

Ο εκπαιδευτικός
Νίκος Σιόλιας πρόσθεσε ότι
εδώ και καιρό όλοι ζουν την
απαξίωση της παιδείας, την
υποβάθμιση της τεχνολογι-
κής εκπαίδευσης, την έλλει-
ψη σύγχρονων κτιρίων, την
κατάργηση και συγχώνευση
των τμημάτων, τη μείωση κπαιδευτικού προσωπικού,
την ακύρωση μετατάξεων,
την Τράπεζα των θεμάτων ου οδήγησε το 40% των μαθητών να ζητήσει επανε- ξέταση.

 «Μη μιλήσουμε και
για την παιδεία στο Δήμο
Χαλκιδέων. Ενδεικτικά το
3ο Ενιαίο Λύκειο είναι χτι-
σμένο από την εποχή της
Χούντας, το 2ο Ενιαίο Λύ-
κειο δεν έχει αλλάξει. Τι να
πούμε για το κτιριακό συ-
γκρότημα των ΕΠΑΛ ή τα
κοντέινερ στο 2ο και 6ο Γυ-
μνάσιο; Όπου υπάρχουν δι-
δακτήρια οι συνθήκες δεν
είναι ιδανικές. Οι δημοτι-
κοί παιδικοί σταθμοί δεν
επαρκούν για το Δήμο, χώ-
ροι άθλησης δεν υπάρχουν,
οι αυλές σχολείων είναι σε
άθλια κατάσταση. Δήμαρ-
χε θεωρώ ότι το θέμα της
Παιδείας είναι ένα θέμα βα-
θιά πολιτικό και δεν μπορεί
να εξαντληθεί σε ένα δημο-
τικό συμβούλιο. Θα ήθελα μία συνεδρίαση του Δημο- τικού Συμβουλίου με μονα-

δικό θέμα την παιδεία» υπο-
γράμμισε τελειώνοντας ο κ.
Σιόλιας.

Ο Δημήτρης Σέρ-
ρας είπε με τη σειρά του ότι
τα πράγματα στην παιδεία
έχουν αλλάξει πολύ από
τότε που πήγαινε εκείνος
σχολείο. «Όταν εγώ ήμουν
δημοτικό για να πάω στο
Γυμνάσιο έπρεπε να δώσω
εξετάσεις και στη συνέχεια
διαλέγαμε τι κατεύθυν-
ση θέλουμε. Τώρα υπάρχει
ένα αλλαλούμ στην εκπαί-
δευση. Πρέπει στα σχολεία
μας να δίνεται έμφαση στην
κοινωνικοποίηση του ατό-
μου. Πρέπει σαν δήμος να
φροντίσουμε όλα τα σχο-
λεία να πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις και να καλύπτουν
τις ανάγκες των δημοτών»
είπε κλείνοντας τη θέση
του.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ