ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρι11192019

Τρι, 19 Νοε 2019 11am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΑΙΔΕΙΑ Στο πλευρό των μετεξεταστέων του Νομού

Στο πλευρό των μετεξεταστέων του Νομού

Την οργάνωση μαθημάτων αλληλεγγύης μέσα στον Αύγουστο, προκειμένου να συνδράμει τις οικογένειες, που αδυνατούν να υποστηρίξουν τα παιδιά με φροντιστήρια μέσα στο καλοκαίρι, ανακοίνωσε με επιστολή της η ΕΛΜΕ Εύβοιας. Οι αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποδεικνύονται δυσβάσταχτες για τους γονείς, τραυματικές για τους ίδιους τους μαθητές. Ταυτόχρονα, ο υφυπουργός Παιδείας καταθέτει τέταρτη βελτιωτική ρύθμιση για την προαγωγή των μαθητών της Α’ Λυκείου!

Υποστήριξη στους με-
τεξεταστέους

Η ΕΛΜΕ Εύβοιας, μετά τις
απίστευτες παλινωδίες του
Υπουργείου Παιδείας και την
τέταρτη τροποποίηση των
αποτελεσμάτων της Α’ Λυ-
κείου, με την οποία δεν με-
τατρέπεται η αρχική δραμα-
τική εικόνα, που θέλει το 1/4
περίπου των φοιτησάντων
μαθητών και μαθητριών να
παραπέμπεται για επανεξέ-
ταση το Σεπτέμβριο, και με
δεδομένο ότι οι μαθητές που
πλήττονται από το νόμο για
το Νέο Λύκειο προέρχονται
από τα οικονομικά ασθενέ-
στερα κοινωνικά στρώματα,
ανακοίνωσε την οργάνωση
μαθημάτων αλληλεγγύης
μέσα στον Αύγουστο, προ-
κειμένου να συνδράμει τις
οικογένειες, που αδυνατούν
να υποστηρίξουν τα παιδιά
με φροντιστήρια μέσα στο
καλοκαίρι. Τα μαθήματα θα
διεξαχθούν δωρεάν από εθε-
λοντές καθηγητές και κα-
θηγήτριες, που εργάζονται
στο Δημόσιο Σχολείο, από
τις 18 Αυγούστου έως αρχές
Σεπτεμβρίου, στο χώρο του
4ου Γενικού Λυκείου Χαλκί-
δας, πρωινές ώρες, για τους
κλάδους των Μαθηματικών
(Άλγεβρα, Γεωμετρία), των
Φυσικών Επιστημών (Φυ-
σική Χημεία, Βιολογία) και
Γλωσσικής Διδασκαλίας
(Αρχαία και Νέα Ελληνική
Γλώσσα και Νεοελληνι-
κή Λογοτεχνία). Δηλώσεις
συμμετοχής έως Πέμπτη 14
Αυγούστου. Έναρξη μαθη-
μάτων Δευτέρα 18 Αυγού-
στου στις 9 π.μ.

Οικονομικό βάρος
Αβάσταχτο αποδεικνύεται
το βάρος των αλλαγών στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση, τόσο για τους μαθητές,
όσο και για τις οικογένειές

τους, αφού μετά από την
εφαρμογή του θεσμού της
Τράπεζας Θεμάτων παρα-
τηρείται μεγάλη αύξηση των
μαθητών στα φροντιστήρια
από την Α΄ Λυκείου. Οι εξε-
τάσεις που εφαρμόστηκαν
φέτος για την πρώτη τάξη
του Λυκείου με το 50% των
θεμάτων να προέρχεται
από την Τράπεζα Θεμάτων,
έμοιαζαν με μικρές πανελ-
λήνιες και μάλιστα όπως
αποδείχθηκε με ιδιαίτερα
δύσκολα θέματα, προκαλώ-
ντας ίλιγγο στους μαθητές.
Σύμφωνα με στοιχεία, μέσα
σε ένα χρόνο ο αριθμός των
μαθητών που καταφεύγουν
στα φροντιστήρια από την
Α΄ Λυκείου αυξήθηκε κατά
15% - 20%, ενώ για πρώτη
φορά φέτος θα κάνουν θερι-
νά μαθήματα για να ανταπε-
ξέλθουν στις προαγωγικές
εξετάσεις της Β΄ Λυκείου.
Φυσικά, αυτό σημαίνει αύ-
ξηση των εξόδων και για
τις ελληνικές οικογένειες,
μιας και όσοι αποφάσισαν
να στείλουν τα παιδιά τους
φροντιστήριο από την Α΄
Λυκείου, επιβαρύνονται με
2.500 ευρώ ετήσια δαπάνη,
ώστε να προετοιμαστούν
κατάλληλα τα παιδιά τους.
Μέχρι την Γ΄ Λυκείου μά-
λιστα το ποσό αυτό αυξάνε-
ται έως και 1.000 ευρώ, ενώ
σε αρκετές περιπτώσεις οι
γονείς απευθύνθηκαν στα
φροντιστήρια ένα μήνα πριν
από τις εξετάσεις για να κα-
λύψουν τα παιδιά τους τα
κενά. Υπολογίζεται ότι μια
ελληνική οικογένεια θα πρέ-
πει να πληρώσει από 8.750 -
9.460 ευρώ σε φροντιστήρια
τα τρία χρόνια του Λυκείου,
ποσό αβάσταχτο εν μέσω
κρίσης, παρά το γεγονός ότι
οι ιδιοκτήτες φροντιστηρί-

ων λένε ότι έχουν μειώσει
τις τιμές τους κατά 40% σε σχέση με τα προηγούμενα χρονια.

Οι μετεξεταστέοι της
Εύβοιας

Νέες πρωτοβουλίες για την
κατάργηση της Τράπεζας
Θεμάτων -που βάσει στα-
τιστικών πλέον οδήγησε
μετεξεταστέους το 25% των
μαθητών του Νομού Εύ-
βοιας- ανέλαβε η εντόπια
ΕΛΜΕ αναζητώντας πλέον
συμμάχους στις οικογένειες
των μαθητών. Όπως και οι
ίδιοι οι γονείς παραδέχο-
νται, παρά τις τελευταίες
παρεμβάσεις του Υπουρ-
γού Παιδείας, το κόστος
των φροντιστηρίων είναι
ένα επί πλέον βάρος που
δεν μπορούν να σηκώσουν
καλώντας τους συλλόγους
Γονέων και Κηδεμόνων να
ενώσουν δυνάμεις με τους
αγώνες των εκπαιδευτικών.
Ανταποκρινόμενοι στο κά-
λεσμα, σύλλογοι γονέων και
κηδεμόνων από τη Χαλκίδα
και τις γύρω περιοχές ήρ-
θαν σ’ επαφή με το Δ.Σ. της
ΕΛΜΕ Εύβοιας για το θέμα
της τράπεζας θεμάτων και
των αποτελεσμάτων της Α’
Λυκείου, που μετά από τρεις
διορθωτικές εγκυκλίους δεν
φαίνεται να αλλάζει δραστι-
κά την εικόνα της μεγάλης
αποτυχίας. Πραγματοποι-
ήθηκαν δυο συναντήσεις
με γονείς στα γραφεία της
ΕΛΜΕ και μια παράσταση
διαμαρτυρίας στα γραφεία
της Δευτεροβάθμιας, όπου
επιδόθηκε και ψήφισμα
στην Διευθύντρια, προκει-
μένου να προωθηθεί στους
καθ’ ύλην αρμόδιου.

Και 4η διορθωτική
εγκύκλιος;

Νέα βελτιωτική ρύθμιση για

την προαγωγή των μαθητών
της Α’ Λυκείου κατέθεσε- στη Βουλή ο υφυπουργός
Παιδείας Αλέξανδρος Δερ- μεντζόπουλος, με την οποία
μειώνονται ακόμη περισσό-
τερο οι μαθητές που μένουν
μετεξεταστέοι για τον Σε-
πτέμβριο. Με την προηγού-
μενη ρύθμιση απαιτείτο η
επίτευξη μέσου όρου ετήσι-
ας επίδοσης στους κλάδους
μαθημάτων της Ελληνικής
Γλώσσας και των Μαθηματι-
κών τουλάχιστον δέκα (10).
Ωστόσο, όπως αναφέρει το
Έθνος, επειδή αποδείχθηκε
ότι δεν ευνοήθηκε μεγάλος
αριθμός μαθητών, από τους
περίπου 20.000 που θα πα-
ραπέμπονταν σε νέα εξέτα-
ση τον Σεπτέμβριο, η ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας
άλλαξε προς το καλύτερο
τη ρύθμιση με νομοτεχνική
βελτίωση που κατατέθηκε
στη Βουλή. Βάσει της νέας
ρύθμισης, για να προαχθεί
ο μαθητής της Α’ Λυκείου
στην επόμενη τάξη θα πρέ-
πει να έχει γενικό βαθμό ίσο
ή ανώτερο του δέκα, να έχει
τουλάχιστον 8 σε ένα από
μαθήματα Άλγεβρα και Γεω-
μετρία και τουλάχιστον 8 σε
ένα από τα μαθήματα των
Αρχαίων, της Νεοελληνικής
Γλώσσας και της Λογοτε-
χνίας. Επιπροσθέτως, για να
προαχθεί θα πρέπει ο μέσος
όρος στα 8 κλαδικά μαθή-
ματα της Ελληνικής Γλώσ-
σας, των Μαθηματικών και
των Φυσικών Επιστημών να
είναι τουλάχιστον 12,5. Τα 8
μαθήματα από τα οποία θα
πρέπει να προκύψει ο μέ-
σος όρος του 12,5 από την
προφορική και τη γραπτή
βαθμολογία είναι: Άλγεβρα,
Γεωμετρία, Αρχαία Ελληνι-
κά, Νεοελληνική Γλώσσα,
Λογοτεχνία, Φυσική, Χη-
μεία και Βιολογία

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ