ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 935 650

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρι11192019

Τρι, 19 Νοε 2019 11am

Γράφει ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος:
Τιμές Καυσίμων ΕΥΒΟΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΕΥΒΟΙΑΣ
Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Back Home ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Απολογισμός της Εστίας Γνώσης Χαλκίδας σχολικού έτους 2013-14

Απολογισμός της Εστίας Γνώσης Χαλκίδας σχολικού έτους 2013-14

Η Εστία Γνώσης και Πολιτισμού Χαλκίδας έκανε έναν απολογισμό των επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της κατά σχολικό έτος 2013-14.

Σύμγωνα με τα συμπεράσματα της, 2601 μαθητές και
μαθήτριες επισκέφθηκαν το «Κόκκινο Σπίτι» και συμ-
μετείχαν στο καθημερινό πρόγραμμα της Εστίας. Στα
παιδιά 11 μονοθέσιων δημοτικών απομακρυσμένων
σχολείων της χώρας διδάχθηκαν μαθήματα ειδικότη-
τας μέσω του προγράμματος «ΤηλεΤαξη»
10 σχολεία και 300 μαθητές και μαθήτριες από όλη
την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν στις τη-
λε-διαλέξεις μέσω του προγράμματος «ΤηλΕστια». Η
Εστία Γνώσης και Πολιτισμού ολοκλήρωσε φέτος τον
δέκατο χρόνο επιστημονικής, ερευνητικής και εκπαι-
δευτικής της δραστηριότητας. Έτσι, οι μαθητές Γυ-
μνασίων, Λυκείων και οι εκπαιδευτικοί επισκέπτες
της είχαν και τη χρονιά αυτή τη δυνατότητα να γνω-
ρίσουν ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των εν-
νοιών και των νόμων που διέπουν το Σύμπαν (πρό-
γραμμα Αστροφυσικής-Αστρονομίας) παράλληλα
με το διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των μαθημα-
τικών εννοιών μέσω αλληλεπιδραστικών εκθεμάτων
(πρόγραμμα Μαθηματικών-Πληροφορικής). Στα πα-
ραπάνω προστίθεται και η κατά περίσταση επεξεργα-
σία εννοιών και από άλλες Φυσικές αλλά και Θεω-
ρητικές Επιστήμες. Τονίζεται, επίσης, ότι, για πρώτη
χρονιά, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Επιμελητών
Ανηλίκων παρουσιάσθηκαν στους επισκέπτες μαθη-
τές/τριες «Μαθήματα Ζωής» με αντικείμενο «Σχολι-
κή βία και εκφοβισμός».


Οι μελλοντικοί στόχοι συνοψίζονται στα εξής ση-
μεία: Επιστημονική και τουριστική ανάδειξη του φαι-
νομένου του Πορθμού του Ευρίπου. Για το θέμα αυτό
έχει υποβληθεί πλήρης πρόταση στο Δήμο Χαλκιδέ-
ων. Εφαρμογή και επέκταση του προγράμματος «Τη-
λεΤαξη» σε περισσότερα απομακρυσμένα Δημοτικά
Σχολεία της χώρας. Ανάπτυξη του συστήματος «Τη-
λεΕστια» σε τέτοιο σημείο ώστε καθημερινά μέχρι και
16 Σχολεία, από όλο τον κόσμο, να επικοινωνούν αμ-
φίδρομα με την έδρα της Εστίας στο «Κόκκινο Σπίτι»
καθιστώντας έτσι την Χαλκίδα σε πρωτοποριακό κέ-
ντρο εκπαίδευσης και ανταλλαγής απόψεων και επι-
στημονικών ιδεών. Προγραμματική σύνδεση με την
Εθνική Εστία Επιστημών του Υπουργείου Παιδείας,
οι προσπάθειες για την επανίδρυση της οποίας βρί-
σκονται σε πολύ καλό δρόμο. Στενότερη συνεργασία
με την Εστία Επιστημών της Πάτρας. Ενίσχυση των
προοπτικών συνεργασίας με την ομογένεια μέσω του
προγράμματος «ΤηλΕστια». Η ενίσχυσή της με επι-
πλέον εκπαιδευτικό προσωπικό. Τέλος, για το επό-
μενο σχολικό έτος 2014-2015 η ζήτηση για συμμετο-
χή τόσο στο κανονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της
Εστίας όσο και στο πρόγραμμα τηλε-εκπαίδευσης
«ΤηλΕστια» είναι τέτοια που έχει ήδη δημιουργηθεί
λίστα προτεραιότητας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ