Μονάδα τεχνητού νεφρού στο Νοσοκομείο Καρύστου

Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για ολόκληρη την Εύβοια, ανοίγει με τη σύσταση μονάδας Τεχνητού Νεφρού, στο «Διόκλειον» Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε την Τρίτη το ΦΕΚ με την έγκριση για τη μονάδα τεχνητού νεφρού στο Νοσοκομείο Καρύστου.
Ύστερα από στοχευμένες προσπάθειες που έγιναν, εμπεριστατωμένες οικονομικοτεχνικές μελέτες που εστάλησαν, τα Υπουργεία κατά σειρά Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνυπέγραψαν σε κοινή υπουργική απόφαση την τροποποίηση του Οργανισμού του Γ.Ν. Καρύστου.
Πλέον δυο Νεφρολόγοι και τέσσερις Νοσηλευτές προστέθηκαν στον Οργανισμό του Νοσοκομείου και με την προκήρυξή των θέσεών τους, θα αποτελέσουν το δυναμικό που θα επανδρώσει τη μονάδα Αιμοκάθαρσης.
Το Νοσοκομείο Καρύστου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας θα ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες τόσο για την εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού όσο για την έναρξη των οικοδομικών και άλλων απαραίτητων εργασιών.